2023-08-23 14:48:55

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO)

CVKeskus.ee klient
Alates 1800 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Tallinna Järveotsa Gümnaasium otsib kooliperre hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijat

Antud ametikohtadele ootame kandideerima kõrgharidust omavaid kandidaate, kellel on teadmisi hariduskorraldusest, oma töövaldkonda reguleerivast seadusandlusest, õppeasutuse välistest ja sisestest tugistruktuuridest.

Peamised tööülesanded on:

 • Korraldada tuge vajavate õpilaste õppe ja arengu toetamiseks koolisises tmeeskonnatööd ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist.
 • Selgitada välja õpilase õpet ja arengut takistavad asjaolud ning koordineerida õpilasejuhtumipõhist koolisisest võrgustikutööd ja koostööd õpilase vanematega.
 • Hinnata koostöös tugispetsialistide, lapsevanemate ning õpetajatega õpilase hariduslikutoe vajadust, arvestades õpilase toimetulekut õpikeskkonnas.

Ootused kandidaadile

 • Jagad meie kooli väärtusi ja ühiseid eesmärke.
 • Sul on teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, hariduskorraldusest ning tugistruktuuridest;
 • Sul on hea analüüsi- ja algatusvõime, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, meeskonnatööle orienteeritus ja avatus uuendustele
 • oskad riigikeelt tööks nõutaval tasemel.

Ettevõte pakub

 • ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
 • võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi;
 • häid sportimisvõimalusi;
 • pikka suvist puhkust.

 

Kui omad vastavale ametikohale nõutavat kvalifikatsiooni ja soovid töötada kirjeldatud ametikohal, saada kandideerimiseks oma sooviavaldus ja CV koos motivatsioonikirjaga läbi CV keskuse kandideerimissüsteemi.