2023-08-23 14:48:55

Hariduslike erivajadustega laste koordinaator

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Hariduslike erivajadustega laste koordinaator:
• Kaardistab HEV lapsed.
• Teeb ettepanekuid juhtkonnale erivajadustega laste arengu toetamiseks lasteaias.
• Korraldab koostöös õppealajuhatajaga tuge vajavate laste arengu läbiviimist.
• Juhendab ja nõustab õpetajaid vajadusel laste individuaalse õppekava koostamisel ja individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmisel.
• Korraldab koostööd tuge vajavate laste vanematega, erinevate valdkondade spetsialistide ja huvigruppide vahel.
• Juhendab ja nõustab rühma meeskondi ja lasteaia personali tuge vajavate laste toetamisel ning arengu korraldamisel.
• Tagab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega tuge vajava lapse dokumentatsiooni järjepideva järgimise ning täiendamise.
• Kutsub kokku, teavitab ja nõustab last ümbritsevat võrgustikku lapse toetamiseks, vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt lasteaeda.
• Hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral lasteaia direktorile edasisteks tegevusteks.
• Juhendab ja jälgib konfidentsiaalse info kasutamist ja hoidmist haridusasutuses.
• Vajaduse ilmnedes loob HEVKO võrgustiku last ümbritsevate ametkondade vahel ja osaleb lasteaiavälises võrgustikutöös.

Ootused kandidaadile

Haridustase: bakalaureus Keeleoskus: eesti keel - soovituslik C1 - väga hea - hea C1 - väga hea Arvutioskus: kesktase Muud nõuded: Ootame kandideerima, kui Sul on: • kõrgharidus ja valmisolek ennast täiendada; • väga hea meeskonnatöö ja suhtlemisoskus ning kohanemisvõime; • iseseisvus oma töö korraldamisel ning oskus teiste inimeste tööd koordineerida; • oskus töötada dokumentidega ja luua süsteeme. Kasuks tuleb: • varasem töökogemus haridusasutuses; • sotsiaalpedagoogika või eripedagoogika valdkonna haridus.

Ettevõte pakub

• Huvitavat ja mitmekülgset tööd olulises valdkonnas;
• iseseisvust ja vabadust oma töö korraldamisel;
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi.