2023-08-23 14:48:55

Filosoofia lektor - jaanuar 2024

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Lektor on akadeemiline töötaja, kes õpetab oma ainevaldkonda ning juhendab tulemuslikult teadus-, arendus- või muusse loometegevusse kaasatud üliõpilasi eelkõige kahel esimesel kõrghariduse astmel ning osaleb õppearendustegevustes. Selleks omab lektor ulatuslikku ja edukat teadus- ja arendustegevuse kogemust ja osaleb aktiivselt rahvusvahelisel tasemel teadus- ja arendustegevuses.

Filosoofia ajaloo, tunnetusteooria, feministliku teooria ja fenomenoloogia õpetamine, teadusliku uurimistöö tegemine ja teadustöö tulemuste publitseerimine.

Tööülesanneteks on ka üliõpilaste hindamine ja tagasisidestamine, bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilaste uurimistööde juhendamine, ainevaldkonna õppearendustegevuses osalemine, osalemine üliõpilaste vastuvõtukomisjonides ja lõputööde kaitsmiskomisjonides, osalemine arendusprojektides, erialane koostöö ülikooli sees ja ülikooliväliste organisatsioonidega, erialane teadustegevus ja tulemuste publitseerimine.

Ootused kandidaadile

- Doktorikraad, võib olla ka omandamisel,
- ametikoht eeldab kogemusi filosoofiakursuste õpetamisest, pedagoogilisest tegevusest, üliõpilaste juhendamisest, teadmisi õppemetoodikatest. Kasuks tuleb osalemine teadus- ja arendusprojektides,
- eesti ja inglise keel õppe- ja teadustöö läbiviimiseks vajalikul tasemel,
- kandidaat peab vastama töösuhete eeskirjas lisa 6 toodud lektori ametikoha nõuetele:
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/TLU_toosuhete_eeskirja_lisad_alates_01_09_2024.pdf

Ettevõte pakub

- Huvitavat ja vastutusrikast tööd avalik-õiguslikus ülikoolis rahvusvahelises keskkonnas,
- professionaalset ja toetavat meeskonda,
- enesetäiendamisvõimalusi, sh osalemist tööga seotud ainekursustel ülikoolis ja välislähetusi partnerülikoolidesse,
- soodustingimustel tervisesportimise võimalusi,
- puhkust 56 kalendripäeva aastas,
- 5 tasustatud vaba päeva seoses oluliste elusündmustega, tervise edendamiseks, vabatahtliku töö tegemiseks.