2023-08-23 14:48:55

Eripedagoog

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

 • on tugikeskuse spetsialist ja töötab lähtuvalt kooli tugikeskuse töö eesmärkidest
 • toetab õppija arengut - märkab ja hindab õppija vajadusi; leiab õppijale sobiva viisi toimetulekuks, võimetekohaseks õppeks, õppekava läbimiseks ja edutulemuse saavutamiseks
 • nõustab õppijat arengu eesmärkide seadmisel ja täitmisel, rakendab mentorluse põhimõtteid
 • jälgib õpijõudlust
 • planeerib tegevusi, kogub ja analüüsib tulemusi
 • loob ja haldab tööülesannetega seotud dokumentatsiooni
 • nõustab kooli töötajaid ja õppija vanemaid õppija arengu toetamisel
 • osaleb temaatilistes võrgustikes
 • osaleb õppijate vastuvõtus
 • osaleb asendustundides (vajadusel) 

Ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad (eripedagoog, eripedagoog-nõustaja); võib olla omandamisel
 • individuaalse nõustamise kogemus (soovitavalt)
 • eesti keel - emakeel või tasemel C1
 • meeskonnatöö- ja enesejuhtimisoskus
 • lahenduskeskne mõtlemine, pingetaluvus
 • valmisolek panustada kooli arengusse
 • vene keel - suulise suhtluse tasemel
 • erialane töökogemus (soovitavalt), eelistatult kutseõppeasutuses
 • korrektsus dokumentide vormistamisel

Ettevõte pakub

 • tähendusrikas töö
 • puhkus 56 päeva
 • 2 tasustatud tervisepäeva aastas
 • mitmekülgsed projektitöövõimalused, sh välisprojektid
 • sportimisvõimalused koolis
 • ühisüritused, täiendus- ja sisekoolitused
 • soovi korral täienduskoolituste läbiviimine

Lisainfo

Eripedagoog on õppeosakonna allüksuse - tugikeskus - töötaja. Keskuses töötavad veel tugikeskuse juht/sotsiaalpedagoog, õppenõustajad ja psühholoog. Täpne töökoormus ja - ülesanded lepitakse kokku töövestlusel vastavalt kandidaadi ettevalmistusele.
Lisainfo tugikeskuse juhilt - Meeli Uibomägi; kontaktid kooli kodulehel, tel 372 56 271 184
Töökuulutus on üleval kuni sobiva spetsialisti leidmiseni.
Töötasu oleneb koormusest.
Palume kandideerida ainult CV Keskuse kaudu.