2023-08-23 14:48:55

Eripedagoog

CVKeskus.ee klient
Kuni 2064 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Põhiline ülesanne lasteaias on laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimine ja arendamine, mis koosneb:

 • Esmaste uuringute läbiviimine lapse õpitaseme ja õpivajaduse kindlakstegemiseks, vajadusel lapsele täiendavate uuringute soovitamine. 
 • Hariduslike erivajadustega lastega arendustegevuse ettevalmistamine, õppemetoodilise materjali valik ja valmistamine, arendustegevuste läbiviimine.
 • Õpetajate nõustamine IAK koostamisel, hindamise korraldamisel ja sobilike õppevormide rakendamisel. 
 • Lastevanemate nõustamine hariduslike erivajadustega laste arendamisel ja nende toimetuleku toetamisel. 

 

Ootused kandidaadile

 • Vastavus Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 29.08.2013 vastu võetud määrusele „Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“.  Ootame ka siis, kui huviline eripedagoog alles õpib magistrantuuris.
 • Eesti keele oskuse tase: emakeel või C1.
 • Teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, hariduskorraldusest ning tugistruktuuridest.
 • Meeskonnatööle orienteeritus.

Ettevõte pakub

 • Puhkus suvel 56 kalendripäeva.
 • Võimalus valida ise oma töögraafik ja töökoormus.
 • Toetavad ja professionaalsed kolleegid, lisaks õpetajatele tegutsevad 3 logopeedi.
 • Stabiilne töötasu.
 • Elusündmuste toetus.
 • Koolitussõbralik tööandja.

Lisainfo

Lasteaed asub Mustamäel rohelises piirkonnas. Meil on 11 rühma ja 240 last.