2023-08-23 14:48:55

Elektrik

CVKeskus.ee klient
Alates 2600 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Elektrisüsteemi hooldus, remont ja ümberehitamine;
Elektriprojektide lugemine ja arusaamine;
Elektriseadmete, -juhistike ja -tarvikute valimine, paigaldamine, seadistamine ja kontrollimine;
Vajalikute paigaldusmaterjalide ja -meetodite valimine koostöös objektijuhiga;
Rikete avastamine ja kõrvaldamine;
Teostatud tööde kontrolli viimine ja aruannete koostamine;
Tervise-, keskkonnakaitse-, tule-, elektri- ning tööohutusnõudete järgimine.

Ootused kandidaadile

Töötamine ametikoha töövaldkonnas vähemalt kaks aastat ( Ehitusel );
Võime töötada iseseisvalt ja suutlikkus etteantud aja piires toime tulla täpsust ja korrektsust nõudvate teenistusülesannetega;
Ametialane enesetäiendamine teenistuseks vajalike teadmiste ja oskuste osas;
Kohusetunne, vastutusvõime, tasakaalukus, täpsus ja korrektsus, suhtlemisoskus;
Iseseisvus töös, hea analüüsivõime, sh võime eristada olulist ebaolulisest, oskus argumenteerida kaalutletult ja süsteemselt;
Väga hea otsustus- ja vastutusvõime, sh suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma töökoha pädevuse Piires ning võime näha
ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingelises olukorras ning kasutada aega efektiivselt;
algatusvõime ja loovus, sh võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ja töötada iseseisvalt ja tulemuslikult;
Koostöö- ja meeskonnatöö oskus, sealhulgas oma teadmiste jagamine kolleegidega ning lugupidav ja professionaalne suhtlemine;
Usaldusväärsus, lojaalsus ja orienteeritus ettevõtte huvidele;
Töös on oluline järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.

Ettevõte pakub

Huvitavat ja vaheldusrikast tööd rahvusvahelises ettevõttes;
Konkurentsivõimelist töötasu ja motivatsioonipaketti;
Pikaajalist ja stabiilset töösuhet;
Täiendkoolitusi ja arenemisvõimalusi;
Huvitavat ja vastutusrikast tööd;
Vajalikke töövahendeid (tööriided, tööauto, töötelefon);
Välislähetuses töötades tööandjapoolset elamist, transporti;
Võimalust osaleda ja rääkida kaasa ettevõtte arendamises.