2023-08-23 14:48:55

Digi- ja reklaamiagentuuri ühisprojektide arendusjuht

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Arendusjuhina oled agentuuride strateegia ja loovmeeskondade partneriks digitaalse maailma strateegiate ja taktikate kavandamisel ning teostamisel. Sa selgitad koostöös kliendiga välja tema digitaalmeedia vajadused ja võimalused; püstitad selged eesmärgid; komplekteerid vajalikud meeskonnad, hindad loovmeeskondade ideede eesmärgipärasust ja teostatavust; juhid reklaamiagentuuri klientide digiprojekte. Arendusjuhi ülesanded:
 • klientide digivajaduste ja võimaluste kaardistamine;
 • proaktiivne lahenduste pakkumine klientidele;
 • klientide digi-nõuete täpsustamine ja kirjeldamine;
 • projektimeeskondade koostamine vastavalt projektide iseloomule;
 • projektimeeskonna (strateegid, loovjuhid, analüütikud, tekstikirjutajad, UX ja graafilised disainerid, tehnilised teostajad) ja kliendivahelise suhtluse koordineerimine;
 • loovmeeskonna abistamine kliendi vajadustele vastavate loominguliste ideede ja e-lahenduste väljatöötamisel;
 • koostöös meeskonnaga ideede ja lahenduste analüüsimine, hindamine ja eelarvestamine;
 • müügipakkumiste koostamine, ideede ja lahenduste presenteerimine klientidele;
 • töökäskude vormistamine tehnilisele meeskonnale (webmasterid, programmeerijad);
 • tööde planeerimine ja koordineerimine;
 • projekti skoobi ja selle muudatuste juhtimine;
 • digitaalmeediategevuste käekäigu jälgimine ja tulemuste analüüs. Sinu töös on Sulle heaks partneriks reklaamiagentuuri loovmeeskond, kes mõtleb välja loovlahendused, ja ADM-i suutlik IT-tiim, kelle abil teostad kvaliteetsed tehnilised lahendused.
 • Ootused kandidaadile

  Sa tunned hästi veebi võimalusi ja oskad otsustada, mida saab või on mõistlik teha. Oled kursis müügi, turunduse ja teeninduse põhimõtetega, et aidata klientidel eesmärgid „koju tuua“. Suudad hästi juhtida erinevatest spetsialistidest koosnevat meeskonda. Nõuded:
 • kohusetunne, kellast ja kalendrist kinnipidamine;
 • oskus ja tahe võtta vastutust ning teha otsuseid;
 • hea digitaalmeedia trendide, -mehaanikate ja lahenduste/platvormide tundmine;
 • hea suhtlemisoskus ja võime ennast arusaadavaks teha;
 • vähemalt aastane töökogemus veebivaldkonnas, kas kliendi poolel digiturunduse spetsialistina ja/või agentuuri poolel veebiturundajana/projektijuhina;
 • Sul on või Sa omandad kõrgharidust infotehnoloogiaga seotud valdkonnas;
 • valdad hästi eesti ja inglise keelt.
 • Ettevõte pakub

  ADM on hea ettevõte, kus töötada. Meil on edukad kliendid väga erinevatest valdkondadest, erinevate eesmärkide ja vajadustega. Tänu sellele on töö tõeliselt arendav, rutiinivaba ja pakub mõnusat loomingulist pinget. ADM-is saad väärtusliku täienduse oma kogemusele e-turundusvaldkonnas. Sa teed koostööd teiste strateegide, parimate reklaamiagentuuride loovmeeskondade ning ettevõtete juhtide ja tippturundajatega. Oleme mitmendat aastat järjest Äripäeva Eesti TOP 25 töötajasõbralikuma ettevõtte hulgas. Viimasel kahel aastal võitsime Äripäeva e-turundusagentuuride TOPi. Lisaks headele klientidele ja huvitavale tööle pakume Sulle:
 • tulemustel baseeruvat head palka;
 • koolitusi ja arenguvõimalusi;
 • toetavat ja asjatundlikku meeskonda, kellega on rõõm koos töötada mugavat ja stiilset töökeskkonda Rotermanni kvartalis lahedat seltskonda ja ühiseid ettevõtmisi.
 • Lisainfo

  Kandideerimiseks esita oma CV ja kaaskiri enne 01.01.2014 läbi CV Keskuse. Kaaskirjas ja/või CV keskuse küsitluse vastustes too palun välja:
 • Milline on Sinu e-turunduse/veebiarenduse projektijuhtimisalane kogemus?
 • Palun too kolm näidet (võimalusel koos viidetega) millistes antud valdkonna projektides Sa oled osalenud ja milline oli Sinu roll?
 • Soovitajad, kes võiks kinnitada Sinu sobivust antud töökohale (endine/praegune tööandaja, mõne projekti meeskonna liige vms)?
 • Milline on Sinu palgasoov (neto)?