2023-08-23 14:48:55

BI-analüütik arendaja

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

 • BI analüütika aredamine;
 • osalemine majandustarkvara (ERP) arendustegevustes (testimine, kasutajate koolitamine, juhendite koostamine);
 • ettevõtte ärivajaduste kaardistamine, arendusettepanekute analüüsimine ja ellu viimine;
 • osapoolte koolitamine ja konsulteerimine uute IT lahenduste kasutusele võtmisel.

Ootused kandidaadile

 • Sul on head teadmised andmete töötlemisest, analüüsist, infosüsteemide ülesehitusest ja toimimisest;
 • teadmine ja kogemus Power BI andmemudeli ehitamisest ja aruandluse haldamisest;
 • DAX valemikeele tundmine, keeruliste valemite ja loogikate mõistmine;
 • SQL päringukeele tundmine;
 • oskus kolleegide vajadusi mõista ja sobivaid lahendusi leida;
 • oskus kaardistada äriprotsesse ning arendusvajadusi;
 • eesti keele oskus heal tasemel;
 • soovitavalt IT-, majanduse- või matemaatikaalane haridus või vastav töökogemus.