2023-08-23 14:48:55

AML vastavuskontrolli juht

Töö kirjeldus

Sinu peamine vastutusvaldkond on AML funktsiooni toimivus:  kliendisuhetega seotud AML riskide hindamine; vastavusriskide mõõtmine ja juhtimine; kehtestatud tegevuspõhimõtete ja eeskirjade ning vastavusriskide maandamise meetmete üle järelevalve teostamine; vastavate eeskirjade väljatöötamine ning kaasajastamine; koostöö väliste partnerite ning Hüpoteeklaenu üksustega.

AML vastavuskontrolli juhina on Sinu peamised tööülesanded:

 • kliendisuhtega kaasnevate AML riskide hindamine;
 • valdkonna vastavusriskide identifitseerimine ja hindamine;
 • vastavusriske maandavate tegevuste rakendamine ja aruandlus;
 • vastavuskontrollide ja järelevalveliste protseduuride teostamine;
 • sise-eeskirjade kehtestamine ja kaasajastamine;
 • juhtkonna ja töötajate nõustamine ja koolitamine rahapesu tõkestamise valdkonnas;
 • rahapesu andmebüroo kontaktisiku kohustuse täitmine.

Ootused kandidaadile

Ootame Sind liituma meie meeskonnaga, kui Sa oled:

 • kogemuste ja teadmistega AML/CTF regulatsioonidest;
 • hea suhtlus- ja analüüsioskusega;
 • täpne ja süsteemne meeskonnamängija.

Töö tegemiseks on vajalik hea eesti ja inglise keele oskus ning MS Office programmide kasutusoskus.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • eelnev töökogemus rahapesu tõkestamise valdkonnas, eelistatavalt krediidiasutuses;
 • õigusalane kõrgharidus;
 • vene keele oskus.

Ettevõte pakub

Meie inimesed ütlevad, et neid motiveerib Hüpoteeklaenus töötama:

 • suurepärane ja toetav meeskond;
 • motivatsioonipakett: sportimisvõimaluste ja terviseedendamise toetamine, ühisüritused töötajatele ja nende peredele, 7 päevane lisapuhkus 5 aastase tööstaaži täitumisel;
 • auto parkimisvõimalus parkimismajas;
 • sisseelamiskoolitus tööle tulles ning jätkuvad individuaalsed ja meeskondlikud koolitused.

Teistele pakkusid huvi veel ka need tööpakkumised: