2023-08-23 14:48:55

Infotehnoloogia osakonna juht

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi INFOTEHNOLOOGIA OSAKONNA JUHATAJA töökohale

Ametikoha põhieesmärgiks on Lääneranna valla infotehnoloogia valdkonna töö korraldamine ja arendamine, arvutivõrgu, serverite ja infosüsteemide funktsioneerimise administreerimine, toimivuse ja turvalisuse tagamine ning arendamine

 • vallavalitsuse ametiasutuse ja valla asutuste infosüsteemide kavandamise, arendamise ja haldamise korraldamine ning nende toimivuse tagamine;
 • infosüsteemide kasutajate väljaõpetamine, konsulteerimine ja abistamine, vajadusel koolituste korraldamine
 • vajalike IT-vahendite hankimine vastavalt vajadustele ja eelarvele, sh IT-valdkonna hangete läbiviimisele kaasaaitamine ja sisendi andmine;
 • IT-alase dokumentatsiooni olemasolu ja ajakohasuse tagamine;
 • Infotehnoloogia osakonna spetsialistide töö juhtimine;
 • oma pädevuse piires ja töövaldkonna osas vallavalitsuse ja volikogu istungitel osalemine ning ettekannete tegemine.

Ootused kandidaadile

 • IT-alane kõrgharidus
 • eelnev töökogemus IT-valdkonnas
 • teadmised valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel ning ühe võõrkeele valdamist suhtlustasemel

Ettevõte pakub

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi
 • tervise- ja spordikulude kompenseerimist, ametialaseid täiendkoolitusi
 • puhkust 35 päeva

Tööpakkumised, mis võiksid Sulle huvi pakkuda