2023-08-23 14:48:55

Veterinaar-assistent

Töö kirjeldus

järgid veterinaararsti poolt antud juhiseid ning õendus- ja hooldusprotsessi etappe;

soovitad loomaomanikele nende lemmiku tervist toetavaid kaupu ja teenuseid;

täidad õigeaegselt ja korrektselt dokumentatsiooni ning andmebaasi;

tagad töövahendite, tööruumide, vajalike tarvikute ja ravimite igapäevase valmisoleku ning ettevalmistuse operatsioonideks;

hoolitsed looma turvalise ja ohutu elukeskkonna loomisel kliinikus ning vajadusel rakendad turvaabinõusid.

Ootused kandidaadile

Sul on veterinaarassistendi, meditsiiniõe või erakorralise meditsiinitehniku haridus (pakume väljaõpet ka meie kliinikus);

Sul on varasem kogemus loomade eest hoolitsemisel;

Sul on julgus ja tahe aidata haavatuid ja haigeid loomi;

pead tähtsaks ettevõtte väärtusi: professionaalsus, hoolivus, innovatsioon ja paindlikkus;

suhtled  eesti  keeles ja oskad veel ühte võõrkeelt;

oled valmis töötama täiskoormusega graafiku alusel: E-P kl 10:00-20:00.

Ettevõte pakub

Sul on võimalus teha tähendusrikast tööd kaasaegses väikeloomakliinikus;

Sul on põhjalik väljaõpe kliinikus mentori toetusel;

Confido tervisekindlustus või sportimise toetus;

lisapuhkuse päevad;

tähtpäevade tähistamine;

aasta parimate töötajate tunnustamine pidulikul tänuüritusel;

toetavad kolleegid ning meeldejäävad ühisüritused

Tööpakkumised, mis võiksid Sulle huvi pakkuda