2023-08-23 14:48:55

Ehituse projektijuht

CVKeskus.ee klient

Töökoha põhieesmärgiks on Lääneranna valla arendusprojektide teostumise tagamine

Ehituse projektijuhi peamised tööülesanded

 • Lääneranna valla arendusprojektide tulemuslik elluviimine, sh tööprotsessi kavandamine, juhtimine, töö koordineerimine ja kontroll
 • arendusprojektide projekteerimistööde korraldamine, sh lähteülesande koostamine;
 • rahastamistaotluste koostamine, sh kaasnevate uuringute tellimise korraldamine;
 • riigihangete tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine ja hangete menetlusprotsessides osalemine
 • omanikujärelevalve korraldamine
 • planeeringute, uuringute ja projekteerimiste lähteülesannete koostamine ja protsesside juhtimine
 • tehnilise dokumentatsiooni haldamine, aruandluse esitamine
 • suhtlemine tellija, projekteerija, ehitusjärelevalve ja teiste ametiasutustega
 • administratiivtööd, lubade ja kooskõlastuste, aktide ja täitedokumentatsiooni protsessi juhtimine
 • oma pädevuse piires ja töövaldkonna osas vallavalitsuse ja volikogu istungitel osalemine ning ettekannete tegemine

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus (soovitavalt ehitusalane)
 • eelnev töökogemus ehitusvaldkonnas
 • teadmisedvaldkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada
 • teadmised arendusprojektide juhtimisest
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel ning ühe võõrkeele valdamist suhtlustasemel

Omalt poolt pakume

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi
 • tervise- ja spordikulude kompenseerimist, ametialaseid täiendkoolitusi
 • puhkust 35 päeva