2023-08-23 14:48:55

1. jalaväebrigaadi personalijuht

CVKeskus.ee klient

Job Description

Üksuse strateegiline personalijuhtimine;
Üksuse juhtide nõustamine inimressursi valdkonnas;
Üksuse vajadustele vastava personalitöö tellimuse esitamine Kaitseressursside Ameti personaliteenuste osakonna valdkonnajuhtidele;
Kaitseministeeriumi valitsemisala personalistrateegia ja -poliitikate koostamisel ja muutmisel Õhuväe vajaduste ja seisukohtade esitamine;
Üksuse koosseisu ja töötasueelarve planeerimine ja haldamine;
Üksuse inimressursi teemalise sisekommunikatsiooni korraldamine;
Kaitseministeeriumi valitsemisala personaliarenduse projektides osalemine;
Muude vahetu juhi antud töövaldkonnaga seotud ühekordsete ülesannete täitmine.

Requirements

Sul on kõrgharidus ning varasem töökogemus personalijuhina
Oled iseseisev, kiire otsustamisvõimega ja suurepärane suhtleja
Oskad näha suurt pilti, kuid pöörad tähelepanu ka detailidele
Näed takistuste asemel võimalusi, oled koostööle avatud ning ei pelga vastutust
Oled töötanud riigikaitse valdkonnas

OLULINE ON TEADA, ET
Tööandja eeldab konkursi võitjalt kaitseväekohustuse võtmist, kui tal seda pole.
Tööandja eeldab konkursi võitjalt valmisolekut läbida tausta- ja julgeolekukontroll ning taotleda riigisaladuse luba.

Company offers

võimaluse panustada riigikaitsesse, põneva ja vaheldusrikka töö, suurepärase kollektiivi, vaimse ja füüsilise tervise toetamise ning 35 päeva põhipuhkust.