2023-08-23 14:48:55

VÕRGUTEENUSTE JUHTIJA

Töö kirjeldus

Enefit Connecti Juhtimiskeskus tagab 24/7 erinevate taristuteenuste kättesaadavuse kasutajatele ning korraldab kiire normaalolukorra taastamise rikete korral. Selleks monitoorime igapäevaselt elektri-, laadimis-, interneti- ja valgustusvõrke. Seisame selle eest, et elutähtis teenus oleks tagatud!

Kasvame koos täna, et muuta homset energiamaailma.

Sinust sõltub! Võrguteenuste juhtijana juhid taristuid reaalajas. Sinu peamiseks vastutusalaks on taristute juhtimine, et tagada koostöös ettevõtte siseste ja väliste partneritega taristute haldamine koduturgude (Eesti, Läti, Leedu, Poola) üleselt.

Sinu ülesandeks on tagada teenuste järjepidev ja kvaliteetne toimimine, ohutu tööde korraldamine ning süsteemirikete korral teenuste taastamise operatiivne juhtimine.

See hõlmab endas plaaniliste lülitamiste juhtimist, avariide likvideerimise juhtimist ja teostatud toimingute kandmist infosüsteemidesse.

Ootused kandidaadile

Ootame sind oma tiimi, kui:
• sul on A-pädevus või eeldused selle saamiseks (kõrgharidus elektroenergeetikas);
• sind iseloomustab hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus;
• oled oma töös iseseisev, ennastjuhtiv, tasakaalukas ja vastutustundlik;
• oled probleemide lahendamisele orienteeritud, teed vilunult koostööd ja langetad kaalutletud otsuseid ning suudad keskenduda ka pingelistes olukordades;
• oled uuendustele avatud ja sul on soov ennast järjepidevalt arendada;
• valdad heal tasemel eesti keelt ja vähemalt algtasemel inglise keelt;
• oled valmis töötama graafiku alusel (sh nädalavahetustel) 12-tunnistes vahetustes (lisatasu öösel töötamisel).
• Kasuks tuleb kogemus elektriseadmete ehitus- või hooldustöödel.

Ettevõte pakub

Meiega saad:
• teha vastutusrikast ja huvitavat tööd, mis hõlmab endas suurt osa elektrivõrguga seotud problemaatikast alates elektriohutusest kuni telejuhtimiseni;
• panustada ettevõtte kasvuloosse side- ja tänavavalgustusvõrkude ning elektriautode laadimistaristu operatiivjuhtimisega seotud tegevustega;
• töötada kiiresti arenevas energeetikavaldkonnas, mis pakub eneseteostus- ja arenguvõimalusi ning hindab sinu panust loomaks väärtust, mis mõjutab igat Eesti elanikku!
• olla osa sõbralikust, toetavast, kokkuhoidvast ja asjatundlikust meeskonnast, kus on oma ala parimad eksperdid;
• töötada graafiku alusel, mis jätab sulle aega ka kodusteks toimetusteks;
• töötada mõnusas töökeskkonnas, mis on sertifitseeritud rohelise kontori märgistusega;
• liituda Eesti Energia spordiklubi ja tervisekindlustusega. Hoolime sinu tervisest!

Teistele pakkusid huvi veel ka need tööpakkumised: