Tööportaalide statistika

Statistikalehel on kirjas arvulised näitajad erinevate tööportaalide võrdlemiseks. Graafikute loomisel oleme arvestanud Eesti tööportaalide statistikat, liitmata sellele partnerportaalide andmeid. Kuigi Eesti suuremad tööportaalid on leitavad ka mujal Baltikumis, ei suurenda Läti ega Leedu sõsarportaalide olemasolu Eesti töökuulutustele kandideerijate arvu ega kvaliteeti. Pigem on Baltikumis erinevate ettevõtetena tegutsevate tööportaalide statistika summeerimine tarbijat eksitav. Seetõttu loodame, et käesolev Eesti tööportaalide võrdlus on heaks abimeheks, mis aitab võrrelda tööportaalide efektiivsust personaliotsingute valdkonnas.

 

Külastatavus: CV Keskus.ee on Eesti suurima külastatavusega tööportaal

Kuna CV Online avaldab Metrix.Station lehel partnerportaalide summeeritud statistikat (.com lõpuga domeen, mis liidab erinevate ettevõtete andmed Lätist, Leedust ja Eestist), on Eesti külastatavuse osakaal seal kõigest 33%. Alloleval graafikul oleme aga välja toonud kolmanda sõltumatu osapoole, SimilarWeb.com statistika. SimilarWeb'i peakontorid asuvad Tel Avivis, Londonis ja New Yorkis ning üle 300 töötajaga ettevõte analüüsib enam kui 80 miljoni veebilehe statistikat 60 erinevas riigis.

CV Keskus.ee konkurentidest kordades suuremat külastatavust kinnitavad ka Eesti juhtiv teabe- ja uuringuteenuste pakkuja Kantar Emori viimase kolme aasta Interneti baasuuringu tulemused ja Palgainfo Agentuuri poolt korraldatavad Eesti suurimad töövõtjate iga-aastased uuringud. (vaata ka graafikut allpool)

Tööportaalide külastatavus

Allikas: SimilarWeb.com


Tööpakkumiste arv Eesti tööportaalides 2016. aastal

Kuna CV Online avaldab ka Töötukassa tööpakkumisi ja dubleerib seeläbi tööturul olevaid pakkumisi, siis tööandjate eelistatuimatest kanalitest tegeliku ülevaate saamiseks, oleme alloleval graafikul toonud välja kolmes suurimas tööportaalis tööandjate poolt reaalselt avaldatud tööpakkumised.

Allolevasse statistikasse ei ole me liitnud partnerportaalide (Läti, Leedu, Soome ega teiste riikide) statistikat, kuna need ei ole avaldatud Eesti tööturul olevate tööandjate poolt ja taoliste tööpakkumiste vaatamiseks peab lehe külastaja liikuma hoopiski teise (sh ka teises keeles) tööportaali lehele. Graafikul on kuvatud tööpakkumiste tegelik arv, mida on tööotsijal võimalik tööportaali otsingumootori abil leida.

Tööpakkumised

Allikad: Aktiivsete tööpakkumiste arv on võetud tööportaalide kodulehekülgedelt.

 

Uute registreeritud tööotsijate arv 2016. aastal:
Igakuiselt registreerub CV Keskuses kaks korda rohkem tööotsijaid.

CV Keskusesse on registreerunud suurim arv Eesti töövõtjaid ja uute kasutajate kasv on kaks korda kiirem kui lähimas konkureerivas tööportaalis. Alloleval graafikul on kuvatud Eesti tööportaalidesse kuu jooksul registreerunud uute tööotsijate arv.

Tööotsijad

Allikad: Kasutajate arv on võetud tööportaalide kodulehekülgedelt.


Eesti eelistatuimad personaliotsingu kanalid

Palgainfo Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis: novembris 2016. aastal korraldatud uuringus osales 11 255 töötajat ja tööotsijat ning 404 organisatsiooni. Tööandjate hinnangul on Eesti tööturul eelistatuim personaliotsingu kanal CV Keskus.ee, mida kinnitab ka tunduvalt suurem tööpakkumiste avaldamiste arv.

Tööandjate kaasamine uuringusse toimub Palgainfo Agentuuri kontaktandmebaasi kaudu, mis sisaldab üle 7000 organisatsiooni kontaktandmeid.

Personaliotsing

Allikas: Palgainfo Agentuur: Tööturu ja tasustamise trendid Sügis-Talv 2016/17. 

 

CV Keskuses on suurim Eesti töövõtjate CV-de andmebaas

CV Keskus.ee on Eesti töövõtjate eelistatuim tööotsingu kanal, mida kinnitavad nii Kantar Emori Interneti baasuuringud, Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringud, kolmandate osapoolte külastatavusstatistika (nt SimilarWeb.com) kui ka Eesti töövõtjate CV-de andmebaaside võrdlus.

Allolevasse statistikasse ei ole me liitnud partnerportaalide (Läti, Leedu, Soome ega teiste riikide) CV-de statistikat, kus tööotsijad ei ole huvitatud Eestis avaldatud tööpakkumistest ega valda Eesti tööturul nõutud keeli. 

CV-de arv kategooriates

Allikas: Andmed pärinevad viimati tööportaalide poolt üheaegselt avalikult näidatud CV-de andmebaasidest. Kahjuks ei ole täna enam võimalik antud võrdlust teha, kuna CV Online on otsustanud peita Eesti töövõtjate CV-de tegeliku arvu.


VIP tööpakkumised