AvalehtKarjääriabiTööalased testid
 

Kas teed Sulle sobivat tööd?

Vali palun igast järgnevast kolmesõnalisest tulbast üks valikvastus, mis Sulle kõige paremini sobib.

1. Miks Sa tööl käid?
2. Kui tihti Sa kandideerid mõnele uuele kohale, olgu siis firmasiseselt või väljaspool seda?
3. Milline järgnevatest sobib kõige paremini Sinu tööfilosoofiaks?
4. Kuidas Sa oma töökaaslastesse suhtud?
5. Tööpäeva lõppedes jääb Sul üks asi pooleli. Mida Sa teed?
6. Kuidas suhtud oma ülemusse?
7. Ärkad esmaspäeva hommikul pärast nädalast puhkust. Mida mõtled?
8. Kuidas hindad oma tööd?
9. Kuidas Sa end pärast tööpäeva lõppu tunned?
10. Heidad pilgu kellale ja näed, et tööpäeva lõpuni on veel kaks tundi. Mida mõtled?
11. Kui tihti tunned end töö juures valusalt puudutatuna?
12. Kui tihti võtad vabu päevi ega lähe tööle?
13. Kas Sind pühapäevaõhtuti masendab vahel teadmine, et pead järgmisel päeval tööle minema?
14. Kui tihti Sa oma tööpäeva jooksul kella vaatad?
15. Mis Sulle Su töö juures kõige enam muret teeb?
16. Kuidas Sa suhtud uutesse tehnilistesse lahendustesse?
17. Sul palutakse minna täiendkoolitusele. Mida ütled?
18. Kui suurt huvi tunned organisatsiooni vastu, kuhu Su töökoht kuulub?
19. Kui tihti Sa koos oma töökaaslastega naerad?
20. Kas Sa unistad tööl olles?
21. Sul palutakse firmasisese ajalehe tarvis kirjutada artikkel oma hobist. Kuidas reageerid?
22. Sinu tööpäev algab ametlikult 8.30. Sina jõuad kohale 8.10. Mida teed?
23. Kui tihti võtad osa töökohaga seotud seltskondlikest sündmustest?
24. Sulle teatatakse ootamatult, et Sinu töökoht viiakse üle teise linna ja Sinu ainus valikuvõimalus on kas kolida sinna või saada koondatud. Milline on Sinu esmane reaktsioon?
25. Kui tihti Sa sööd lõunat töölt lahkumata?
Refereeritud internetist

VIP tööpakkumised