AvalehtKarjääriabiTööalased testid
 

Growth (%)

Pea meeles, et mitte igaüks ei ole võimeline saama juhiks. Juhi igapäevane töö nõuab teatud omadusi ja teadmisi ning ka oskust juhtida teisi inimesi. See test aitab kindlaks teha, kas Sinus on neid omadusi ja oskusi, et saada heaks juhiks.

Loe igat väidet ja otsusta, milline vastusevariant iseloomustab Sind kõige paremini. Kui see väide käib Sinu kohta harva, siis vali 1 vastusevariant, kui See väide käib Sinu kohta mõnikord, siis vali 2 vastusevariant ja kui see väide käib Sinu kohta sageli, siis vali 3 vastusevariant.

1. Mul on oskus leida erinevates olukordades üles võtmeküsimus.
2. Oskan oma mõtteid arusaadavalt teistele selgeks teha.
3. Tunnen huvi teiste arengu ja käekäigu vastu.
4. Oskan hästi oma aega planeerida.
5. Mul on oma proriteedid paigas.
6. Ma suudan oma tundeid hästi kontrolli all hoida.
7. Mulle meeldib motiveerida teisi inimesi, et saavutada ühine eesmärk.
8. Ma sean oma töös eeskuju, keda järgida.
9. Ma olen võimeline asju läbi mõtlema ja võtma vastu olulisi otsuseid.
10. Inimesed teavad minu seisukohta/positsiooni olulistes küsimustes.
11. Minu eesmärgiks on aidata teistel saavutada tööalane edu.
12. Ma kohanen kergesti muudatustega.
13. Ma olen võimeline analüüsima ja hindama olukorda.
14. Ma oskan ülesandeid hästi määratleda.
15. Ma suudan luua meeskonnas positiivse õhkkonna.
16. Ma kehtestan oma töös kõrged normid.
17. Ma suudan välja mõelda erinevaid viise, kuidas probleeme lahendada.
18. Ma tean, millal kasutada asjakohast huumorit, et leevendada pingelist olukorda.
19. Ma oskan inimesi tunnustada, kui nad teevad head tööd.
20. Olen valmis vastu võtma juhtimisega seotud riske.
21. Olen võimeline hindama tagajärgi.
22. Olen võimeline andma teistele ausat tagasisidet.
23. Olen võimeline haarama ohjad enda kätte, et meeskonda edasi viia.
24. Ma tunnen uhkust oma töö üle.
25. Ma oskan hinnata meeskonna tulemuslikkust.
26. Suheldes teistega, olen taktitundeline ja delikaatne.
27. Mulle meeldib teisi innustada ja julgustada.
28. Olen uudishimulik inimeste, ideede ja teemade suhtes.
29. Ma hindan ennast ja oma tööd pidevalt.
30. Ma oskan hästi teisi kuulata ja küsimusi esitada.
31. Oskan tunnustada inimesi, kui nad teevad head tööd.
32. Olen tuntud õiglaste tehingute ja aususe poolest.
33. Ma tean, kuidas minu töö mõjutab lõpptulemust.
34. Olen suuteline jagama teistele selgeid korraldusi.
35. Mulle meeldib õppida tundma uusi inimesi, julgustada ja motiveerida neid.
36. Austan teiste inimeste ettepanekuid.
37. Ma sean reaalsed, kuid väljakutsuvad eesmärgid oma töös.
38. Ma kohtlen teisi austuse ja väärikusega.
39. Oskan efektiivselt tööülesandeid delegeerida.
40. Ma suudan käitud kriisi olukorras stabiilselt.
41. Ma tulen hästi toime pingelises või kiiresti muutuvas olukorras.
42. Ma julgustan teisi inimesi avaldama oma ideid.
43. Mulle meeldib teisi inimesi motiveerida, arvestades nende vajadusi ja püüdlusi.
44. Oskan hästi stressiga toime tulla.
45. Oskan püstitada eesmärke ja kontrollida edusamme nende saavutamisel.
46. Ma kuulan hoolikalt, kui teised inimesed räägivad.
47. Mulle meeldib jagada juhiseid.
48. Ma võin oma vigade eest vastutada, süüdistamata selles teisi.
Refereeritud internetist

VIP tööpakkumised