https://www.cvkeskus.ee/192459

Leidsid aegunud tööpakkumise

Vaata hoopis uusi tööpakkumisi Sinu valdkonnas!

Värsked tööpakkumised

Teadus- ja arendusosakonna juhataja

FIRMA NIMI PEIDETUD

Tööpakkumine on aegunud!

Tööpakkumise number 192459

Tööpakkumise number

192459

Töö kirjeldus

Osakonnajuhataja põhiülesandeks on Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna töö juhtimine, planeerimine ja korraldamine.


Nõudmised kandidaadile

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine vähemalt ametikohal teadmistele ja oskustele esitatavate nõudmiste ulatuses;
 • teenistus vanemametnike põhigruppi kuuluval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 3 aastat või muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas vähemalt 5 aastat;
 • vähemalt 2-aastane töökogemus juhtival ametikohal;
 • töökogemus teaduse, hariduse või nõuande valdkonnas vähemalt 5 aastat;
 • riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • Põllumajandusministeeriumi tegevusvaldkonna, valitsemisala ja seda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine, asjaajamiskorra ühtsete aluste tundmine;
 • teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessi tundmine, teadmised Põllumajandusministeeriumi tegevusvaldkonda reguleerivatest Euroopa Liidu õigusaktidest;
 • teadmised teaduse ja arenduse arengusuundadest, nõuandesüsteemi ning põllumajandushariduse poliitika kujundamisest ja põhimõtetest;
 • põllumajandusteadust ja –haridust ning nõuandetegevust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, meeskonnatöö oskus, oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, inglise keele oskus kõrgtasemel või kahe võõrkeele (sh üks keeltest inglise keel) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ning alluvate tööd;
 • ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, ministeeriumi tegevusvaldkonna info¬süsteemide tundmine, teadmised infotehnoloogia rakendamise põhimõtetest ja kasutamis¬võimalustest, tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ja ametikohal vajalike rakendus¬programmide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine;
 • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime algatada ja ellu viia muudatusi ning kohaneda kiiresti ja paindlikult muudatustega ja ootamatute situatsioonidega;
 • töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pinge¬olukorras ja efektiivselt kasutada aega;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta vastu iseseisvaid otsuseid, võime näha ette otsustuste tagajärgi ning vastutada nende eest, usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus;
 • intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise oskus ning analüüsi- ja sünteesivõime, võime omandada informatsiooni kasutusvalmina, suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
 • lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele ning isiksuse arengule.


Ettevõte pakub

Ametipalk alates 26 000 kroonist.Lisainfo

Kandidaadil palume esitada:
- avaldus;
- CV;
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
- essee, mis koosneb 2 osast (kumbki umbes 1,5 lk) teemal "Eesti põllumajandusteaduse peamised võimalused Euroopa teadusmaastikul" ja teemal " Eesti põllumajanduse nõuandesüsteemi peamised väljakutsed lähiaastatel".


Dokumendid palume esitada 24. märtsiks 2010. a Põllumajandusministeeriumi ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjonile aadressil Lai tn 39 // Lai tn 41 Tallinn 15056 või e-posti aadressil personal(at)agri.ee, märgusõna KONKURSS.

Põllumajandusministeeriumi ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimene koosolek toimub 6. aprillil 2010. a Tallinnas, Lai tn 39 // Lai tn 41. Täpsem info personaliosakonna juhataja Urve Anteri telefonil 625 6215.


Asukoht:
Tallinn, Harjumaa
Töö tüüp:
täistööaeg, ametnik
Kuulutus aegub:
24. märts 2010
Kuulutus sisestati:
10. märts 2010
Brutopalk:
Alates 26000 EEK kuus

FIRMA NIMI PEIDETUD

Põllumajandusministeerium tegutseb Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004.a määruse nr 264 "Põllumajandusministeeriumi põhimäärus" alusel.
Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise ning toiduohutuse, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse nõuete väljatöötamise ja rakendamise korraldamise kaudu.