AvalehtTeenusedTeenused
Avalik otsing
 
   

Tugiteenus, mille raames meie värbamiskonsultant teeb Teie eest ära tavapärase personalijuhi töö. Värbamiskonsultant viib läbi konkursi - avaldab tööpakkumise, jälgib kandideerimiste kulgu, selekteerib kandideerijad sobivuse järgi gruppideks, viib läbi esmased vestlused ning annab arvestatavatele kandidaatidele oma professionaalse hinnangu. Peale kliendipoolset lõppvaliku tegemist saadame kandidaatidele äraütlevad vastused ja haldame kogu protsessi. Otsingu läbiviimise aluseks on täidetud ametiprofiil.

 
 
   

Teenus sisaldab: 

1. Vastavalt profiilile tööpakkumise koostamine ja avaldamine CV Keskuse tööportaalis (Teie tööpakkumist kuvatakse Kuldtähtede abil valitud tööpakkumiste kategoorias esimese 5 hulgas).

2. E-kiri sobilikele – saadame CV-de andmebaasis olevatele sobilikele inimestele teavituse Teie tööpakkumisest.

3. Telefoniintervjuud profiilile sobilike kandidaatidega.

4. Lühiintervjuud (0,5 tundi kohapeal või Skype’i teel) kandidaatidega, kes osutusid telefoniintervjuude käigus sobilikeks (30 minutit).

5. Taustauuring teostatakse kliendi poolt välja valitud kandidaatide kohta. Klient on kohustatud teavitama teenuse pakkujale lõppvaliku kandidaatide nimed, kellele soovib taustauuringut teostada. Taustauuringu teostamisel lähtume isikuandmete kaitse seaduses sätestatust.

6. Kliendi soovil sobivaks osutunud kandidaatide ja lõpp-valiku kandidaatide intervjuude kokkuleppimine ning kogu protsessi koordineerimine.

7. Mittevalituks osutunud kandidaatidele äraütlemiskirjade saatmine.

   

Kestus: 3-5 nädalat

Tulemus: Olenevalt konkursi tagasisidest ja kandidaatide kvaliteedist edastame Teile lõpp-valiku teostamiseks 2-8 sobivaks hinnatud kandidaadi info koos kokkuvõtliku raportiga telefonivestlustest ja kohapeal toimunud intervjuudest, samuti lõppvooru kandidaatide taustauuringud.

   

Oluline teada:

- avalik otsing on tugiteenus värbamise läbiviimiseks ja sobivate kandidaatide valimiseks;

- me ei saa garanteerida sobivate kandidaatide arvu;

- lõpliku valiku kandidaatide seast teeb klient;

- teenusel puudub garantii tööle võetavale kandidaadile.

Garantiiga teenuse kohta leiate informatsiooni siit >>

Hind:  1450 EUR + käibemaks.  Tasumine toimub ühekordse ettemaksuna

Soovitame tugiteenust: Andmebaasiotsing
Ees seisab keskmisest märksa keerulisem spetsialisti otsing?
Meie värbamiskonsultant suudab sobivate kandidaatide arvu ning kvaliteeti tõsta tänu Eesti suurimale CV-de andmebaasile. Andmebaasiotsing on hea lahendus ka diskreetse või kiire otsingu korral.
Hind: 395eur + km.


Tagasi värbamisteenuste lehele >>
 

VIP tööpakkumised