AvalehtTeenusedTeenused
Eelvalik 

 

Personaliotsingu tugiteenus, mis sisaldab meie poolt lisatud tööpakkumise avaldamist CV Keskuse portaalis, kandidaatide hindamist ning sobivate kandidaatidega telefoniintervjuusid. Teenus aitab Teil kokku hoida aega ja annab Teile võimaluse tegeleda koheselt inimestega, kes on Teie pakutud töökohast huvitatud.

Meie haldame kogu kandideerimise protsessi ning infovahetust kandidaatidega. Lisaks saadame konkursi lõppedes mittevalituks osutunutele äraütlemiskirjad.

Ühe otsinguprofiili raames võite võtta tööle ka rohkem kui ühe inimese.

Teenus sisaldab:  

1. Tööpakkumise koostamine ja avaldamine CV Keskuse portaalis (Teie tööpakkumist kuvatakse Kuldtähtede abil valitud tööpakkumiste kategoorias esimese 5 hulgas).

2. E-kiri sobilikele – saadame CV-de andmebaasis olevatele sobilikele inimestele teavituse Teie tööpakkumisest.

3. Kandideerijate hindamine.

4. Telefoniintervjuud kuni 10 sobiliku kandidaadiga.

5. Infovahetus kandidaatidega – nende päringutele vastamine teadaoleva ja volitatud informatsiooni andmise piires, samuti vastused nende staatusest konkursil.

6. Taustauuring teostatakse kliendi poolt välja valitud kandidaatide kohta. Klient on kohustatud teavitama teenuse pakkujale lõppvaliku kandidaatide nimed, kellele soovib taustauuringut teostada. Taustauuringu teostamisel lähtume isikuandmete kaitse seaduses sätestatust.

7. Kliendi soovil sobivaks osutunud kandidaatide ja lõpp-valiku kandidaatide intervjuude kokkuleppimine.

8. Mittevalituks osutunud kandidaatidele äraütlemiskirjade saatmine.

Eelvaliku läbiviimise eelduseks on kliendi poolt täidetud ametiprofiil, mis on võimalikult informatiivselt täidetud – sellest sõltub teenuse efektiivsus.

Kestus: 3-5 nädalat.

Tulemus: Edastame kliendile,  olenevalt konkursi tagasisidest ja kandidaatide kvaliteedist, lõpp-valiku tegemiseks 3-6 sobivaks hinnatud kandidaadi CV-d koos meie värbamiskonsultandi kokkuvõtetega telefonivestlustest ning hinnanguga kandidaatide sobivusele.

Oluline teada:

-  eelvalik on eelkõige tugiteenus konkursi haldamiseks ning kandidaatide sobivuse hindamiseks ja motivatsiooni tuvastamiseks;

- me ei saa garanteerida sobivate kandidaatide arvu;

- lõpliku valiku kandidaatide seast teeb klient;

-  teenusel puudub garantii tööle võetavale kandidaadile.

Garantiiga teenuse kohta leiate informatsiooni siit >>

Juhul, kui konkursi tähtaja lõpuks ei leita sobilikke kandidaate, pikendame tööpakkumise perioodi CV Keskuse portaalis kuni kolme nädala võrra.

Hind: 995 EUR  + käibemaks. Tasumine toimub ühekordse ettemaksuna

Soovitame tugiteenust: Andmebaasiotsing
Ees seisab keskmisest märksa keerulisem spetsialisti otsing?
Meie värbamiskonsultant suudab sobivate kandidaatide arvu ning kvaliteeti tõsta tänu Eesti suurimale CV-de andmebaasile. Andmebaasiotsing on hea lahendus ka diskreetse või kiire otsingu korral.
Hind: 395eur + km.

 

Tagasi värbamisteenuste lehele >>

VIP tööpakkumised