2023-08-23 14:48:55

Salastatud teabe töötlussüsteemide peakasutaja

Küberväejuhatus
Kuni 3700 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

> SINU ÜLESANNETEKS ON
Salastatud teabe töötlussüsteemide akrediteerimismeeskonna juhtimine , sh:
töötlussüsteemidele kohalduvate turvanõuete täitmise kontrollimine;
töötlussüsteemide akrediteerimise keskne korraldamine Kaitseministeeriumi valitsemisalas;
töötlussüsteemide peakasutaja ülesannete täitmine (sh turvadokumentatsiooni ja juhendite koostamine ning üksuste nõustamine turvanõuete tagamise, turvalisuse edendamise ja haldamise teemadel).

Ootused kandidaadile

OOTUSED KANDIDAADILE
IT-alal vähemalt kutsekeskharidus
Teadmised ja oskused IT-riskijuhtimise, auditeerimise ja infoturbe protsessidest
Eesti keele oskus C1 tasemel ja inglise keele oskus B1 tasemel
Väga hea suhtlemis- ja koostööoskus
Valmisolek taustakontrolli läbimiseks ja riigisaladusele juurdepääsuloa taotlemiseks

Ettevõte pakub

OMALT POOLT PAKUME
Võimalust panustada Eesti riigikaitsesse
Superkangelastest kolleegid
Lisaks tavapärastele spordiklubide külastamisele on Kaitseväes võimalik osaleda võistlustel sangpommist jäähokini, malest kalapüügini ning muidugi erinevatel militaarsetel jõukatsumistel
Vaimse tervise tugi
35 põhipuhkuse päeva aastas
Kvartalis ühe tasustatud vaba päeva lisaks!

Tegemist on ajutise ametikohaga LHP-l oleva teenistuja asenduseks kuni sügis 2025

Teistele pakkusid huvi veel ka need tööpakkumised: