Saku Päevakeskuse juhataja

SAKU VALLAVALITSUS

Tööpakkumise number

570621

Töö kirjeldus

Saku Päevakeskus on Saku Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus.

Päevakeskuse eesmärgiks on valla sotsiaalsete erivajadustega isikutele ja peredele sotsiaalteenuste osutamine nende toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning huvitegevuse võimaldamine.

Päevakeskuse juhataja ülesandeks on tagada päevakeskuse igapäevane toimimine ja põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine. Juhataja kannab vastutust päevakeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest.


Nõudmised kandidaadile

• sotsiaaltööalane kõrgharidus ja vähemalt kaheaastane sotsiaaltööalane töökogemus
• juhtimisalase ja soovitavalt erihoolekandealase töö kogemus
• teadmised omavalitsussüsteemist
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ning nende rakendamisest
• eesti keele valdamine vähemalt C-1 tasemel ning soovitavalt võõrkeelte valdamine suhtlustasemel
• arvuti kasutamise oskus heal tasemel
• B-kategooria sõiduki juhtimisõigus
• eeldatavad isikuomadused: väga hea sõnalise eneseväljendamise ning suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; oskus tööprotsessi planeerida ja aega efektiivselt kasutada; võime kavandatud tegevused ellu viia ning nende eest vastutada; algatusvõimelisus ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia; võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras; kohusetundlikkus; otsustus- ja vastutusvõimelisus, sealhulgas võime näha ette otsuste tagajärgi.

Kandideerimiseks tuleb Saku Vallavalitsusele esitada järgmised dokumendid:
• avaldus (sh palgasoov)
• elulookirjeldus (töö- või teenistuskäik)
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
• konkursil osaleja soovil muud dokumendid


Ettevõte pakub

• konkurentsivõimelist palka
• ametialase täiendkoolituse võimalust
• toetavat kollektiivi
• väljakutseid pakkuvat tööd
• tunnet, et teed midagi väga olulist väga paljude jaoks


Asukoht:
Harjumaa
Töö tüüp:
täistööaeg, palgatöötaja
Kuulutus aegub:
18. detsember 2018
Kuulutus sisestati:
6. detsember 2018
Soovin kandideerida

SAKU VALLAVALITSUS

Saku vald asub Harju maakonna lõunaosas, jäädes Tallinna lõunapiiri ja Rapla maakonna põhjapiiri vahele. Saku valla esmase moodustamise daatumiks on aasta 1866. Käesoleval ajal elab Saku vallas üle 10000 elaniku.
Valla territooriumil asub 2 alevikku: Saku ja Kiisa ning 20 küla: Männiku, Tammejärve, Tammemäe, Kirdalu, Lokuti, Saustinõmme, Kurtna, Tagadi, Roobuka, Tõdva, Kajamaa, Kasemetsa, Metsanurme, Üksnurme, Rahula, Saue, Sookaera-Metsanurga, Jälgimäe, Tänassilma ja Juuliku.

Vaatan ettevõtte profiili