https://www.cvkeskus.ee/40196

Leidsid aegunud tööpakkumise

Vaata hoopis uusi tööpakkumisi Sinu valdkonnas!

Värsked tööpakkumised

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna juhataja ametikohale

FIRMA NIMI PEIDETUD

Tööpakkumine on aegunud!

Tööpakkumise number 40196

Tööpakkumise number

40196

Töö kirjeldus

Osakonna põhiülesandeks on kavandada arengusuunad taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, seemne- ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse, väetiste kasutamise ja sööda tootmise valdkonnas; välja töötada asjakohased arengukavad ja riiklikud abinõud ning korraldada nende rakendamist eesmärgiga tagada ohutu ja nõuetekohane taimekasvatustoodang ja sööt ning elukeskkond.


Nõudmised kandidaadile

Ametikohal esitatavad nõuded:
1) kõrgharidus põllumajanduse või bioloogia alal, soovitavalt magistri- või doktorikraad;
2) eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine vähemalt ametikohal teadmistele ja oskustele esitatavate nõudmiste ulatuses;
3) teenistus vanemametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 3 aastat või muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas vähemalt 4 aastat;
4) vähemalt 2-aastane töökogemus juhtival ametikohal;
5) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
6) Põllumajandusministeeriumi tegevusvaldkonna, valitsemisala ja seda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
7) teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessi tundmine, põllumajandusvaldkonna põhjalik tundmine Euroopa Liidu kontekstis;
8) teadmised taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, seemne- ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse, väetiste kasutamise ja sööda tootmise arengusuundadest;
9) taimetervist, taimekaitset, sordikaitset, seemne- ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse, väetiste kasutamist reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
10) väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, meeskonnatöö oskus, oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus;
11) eesti keele oskus kõrgtasemel, kahe võõrkeele (soovitav üks keeltest inglise keel) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega või ühe antud töös vajaliku võõrkeele oskus kõrgtasemel;
12) juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ning alluvate tööd;
13) ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, ministeeriumi tegevusvaldkonna infosüsteemide tundmine, teadmised infotehnoloogia rakendamise põhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ning ametikohal vajalike rakendusprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
14) turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine;
15) algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime algatada ja ellu viia muudatusi ning kohaneda kiiresti ja paindlikult muudatustega ja ootamatute situatsioonidega;
16) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega;
17) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta vastu iseseisvaid otsuseid, võime näha ette otsustuste tagajärgi ning vastutada nende eest, usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus;
18) intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise oskus ning analüüsi- ja sünteesivõime, võime omandada informatsiooni kasutusvalmina, suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
19) lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele ning isiksuse arengule.


Ettevõte pakub

Ametipalga suurus on 15 750 krooni, millele lisanduvad avaliku teenistuse seadusest tulenevad lisatasud.


Lisainfo

Avalduse ning teiste avaliku teenistuse seaduse alusel teenistusse astumiseks esitatavate dokumentide (elulookirjeldus, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta, omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab seaduses ettenähtud nõuetele) Riigikantselei juures tegutsevale konkursi- ja atesteerimiskomisjonile esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2005. a.

Riigikantselei juures tegutseva kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni aadress on Rahukohtu 3, Tallinn 15161, infotelefon 693 5447.
Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosolek toimub 9. märts 2005. a Tallinnas Rahukohtu 3.


Asukoht:
Tallinn, Harjumaa
Töö tüüp:
täistööaeg, ametnik
Kuulutus aegub:
28. veebruar 2005
Kuulutus sisestati:
27. jaanuar 2005
Brutopalk:
Alates 15750 EEK kuus

FIRMA NIMI PEIDETUD

Põllumajandusministeerium tegutseb Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2000.a määruse nr 85 "Põllumajandusministeeriumi põhimäärus" alusel.
Ministeeriumi põhiülesanne on Vabariigi Valitsuse põllumajandusalane ja maaelualane nõustamine, ettepanekute esitamine ning põllumajanduspoliitika ja maaelupoliitika elluviimine talle antud pädevuse piirides.
Põllumajanduse ja maaelu valdkonnas on eesmärgiks maapiirkondade arengu tagamine, asustatuse säilimine, ettevõtluse edendamine, Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemine.