2023-08-23 14:48:55

Riigiprokuratuur

http://www.prokuratuur.ee

Tööpakkuja tutvustus

Prokuratuur on justiitsministri valitsemisalas olev valitsusasutus, kes täidab seadusega talle pandud ülesandeid ning teostab riiklikku järelvalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud ulatuses ja korras

Riigiprokuratuur tööpakkumised