Reklaam Eesti populaarseimas tööportaalis

CV Keskus on Eesti populaarseim tööportaal, mida külastab igapäevaselt enam kui 28 400 tööotsijat. Reklaam tööportaalis annab Teile võimaluse jõuda erinevate valdkondade spetsialistide, juhtide, oskustööliste ning lihttöölisteni.

CV Keskuse tööportaali külastab 44% rohkem kasutajaid kui lähimat konkureerivat tööportaali.

• Andmebaasis leidub enam kui 203 000 kõrgharidusega tööotsija CVd.
• CV Keskus on Eesti tööandjate eelistatuim personaliotsingu kanal.
• 78% tööportaali külastajatest on tööga hõivatud, 9% üliõpilased/ õpilased.
• 57% külastajatest on vanuses 30-59 eluaastat ning 40% vanuses 15-29.

Reklaami positsioonid ja hinnakiri 2017
 

Reklaami tüüp Mõõdud  Asetus Hind
Reklaamitäht 1000x150px Läbi tööportaali Eriteenus: Lisainfo kliendihaldurilt või info@cvkeskus.ee
Esilehe ruut 250x250px Esileht 650eur/ nädal
Tööpakkumiste ruut 250x250px Tööpakkumiste tabeli kõrval 850eur/ nädal
Tööotsijate ruut 250x250px Tööotsijate sisulehtedel
(Karjäärikeskus, Teenused jt.)
650eur/ nädal
Tööandjate ruut 250x250px Tööandjate lehtedel
(Infokeskus, Teenused, Reklaam jt.)
650eur/ nädal
VIP tööandja logo Esilehel 480eur /kuu

Lisainfo: Hindadele lisandub käibemaks.

 

VIP tööpakkumised