2023-08-23 14:48:55

Rannikukaitse divisjoni väekaitsekompanii veebel

CVKeskus.ee klient
2100 - 2200 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

Kompanii ülema toetamine kompanii administreerimisel ja väljaõppe läbiviimisel sõjaaja teenistusülesannete täitmiseks. Kompanii inventari ja varustuse hoiustamise, hoolduse ja remondi korraldamine ning arvepidamine, kompanii kasutusse antud ruumide korra ja heaperemeheliku ning sihtotstarbelise kasutamise tagamine. Sisekorra järelevalve allüksuses

Ootused kandidaadile

Sõjalise hariduse AIII astet
Varasem töökogemus rühmavanema ja jalaväetaktika instruktorina
Vähemalt veebli auastet
Head eesti ning inglise keele valdamist

TEENISTUSEKS VAJALIK
Tegevväelase tervise- ja füüsilise ettevalmistuse nõuetele vastavus
Valmisolek taustakontrolliks vastavalt Kaitseväe korralduse seaduse §412 - 4110 (kui kandidaat osutub valituks viimasesse hindamisvooru)
Valmisolek taotleda riigisaladuse luba

Ettevõte pakub

Põhipuhkust 35 päeva aastas
Suurepäraseid sportimisvõimalusi
Usaldusväärset ja kindlat töösuhet
Rahvusvahelist töökeskkonda
Tasuta esmast arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist