AvalehtKarjääriabiKüsimused-vastused
 
Küsimuste otsing
(24.04.2017)  Tere! Olen katseajal uues töökohas töötanud 2 nädalat, kuid sooviks töölepingut lõpetada, kuna töö on liialt keeruline . Kui pikk on etteteatamisaeg katseajal töölt lahkumisel? Ja kas aja arvestus on kalendripäevades ja kas hakkab kehtima avalduse andmise päevast või järgmisest päevast?
Tere

Täname küsimuse eest. Vastavalt TLS § 96 võib töölepingu katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga. Tähtaega hakatakse lugema järgmisest päevast. Seega kui avaldus esitada 01. kuupäeval, siis on viimaseks tööpäevaks 16. kuupäev.

Lugupidamisega
LEXTAL


(19.04.2017)  Tere

Kas tööandjal on õigus minult nõuda tööülesannete täitmist teisel ametikohal, kui need ei ole välja toodud minu ametikirjelduses ning minu keeldumisel töölt lahti lasta?


Tänud
Tere

Täname küsimuse eest. TLS § 5 lg 1 p 3 järgi peab töölepingu kirjalikus dokumendis sisalduma tööülesannete kirjeldus. See on üks töötaja ja tööandja vahelise siduva kokkuleppe osa. TLS § 12 kohaselt saab töölepingu muutmine toimuda ainult poolte kokkuleppel. Seega ei saa tööandja nõuda töötajalt ühepoolselt tööülesannete täitmist teisel ametikohal. Tööandja ei saa töötajat teisel ametikohal töötamisest keeldumise eest nö "vallandada". Kui tööandjal ei ole võimalik ümberkorralduste tõttu endisel kujul töötamist jätkata, siis tuleb töötaja koondada.

Lugupidamisega
LEXTAL
(05.04.2017)  Tere,

Tööandja on maksnud töötaja koolituse eest ja tegi leppingu lisa töötajaga. Lisas on kirjas et töötaja peab nüüd töötama 7 aastat siduvusaega või lahkumise juhul maksta koolituskulud tööandjale. Kas see leping kehtib? (riigiteatajas on kirjas et maksimaalne siduvuaeg 3 aastat). Kui ei kehti kas see tähendab töötajal ei ole tööandja ees juuridilist kohustust selle koolituse maksmise puhul?
Tere

Täname küsimuse eest. Tagamaks vaid mõistlike kokkulepete olemasolu, mis ei lähe vastuollu töötaja kaitse eesmärgiga, on TLS § 34 lõike 2 alusel kehtestatud nimetatud kokkuleppele sisulised piirangud, mille rikkumisel on kokkulepe tühine. Kehtiv on kirjalik (sh digitaalselt allkirjastatud) koolituskulude hüvitamise kokkulepe, milles on ära näidatud koolituse sisu ja kulud, samuti ei tohi kokkuleppe siduvusaeg ületada kolme aastat ning olla koolituskulusid arvestades ebamõistlikult pikk.

Kuna antud juhul ületab siduvusaeg seaduses ettenähtud maksimumkehtivust, siis on kokkuleppe selles osas kehtetu. Et hinnata, kas vaidluse korral antud juhul loetakse kehtetuks kogu kokkulepe või ainult lubatud siduvusaega ületavas osas, oleks vaja analüüsida kokkuleppe kõiki asjaolusid.

Lugupidamisega
LEXTAL
Esita meile küsimus
 

Küsimuse esitamiseks logi palun sisse.

 
Logi sisse
 
 

VIP tööpakkumised