AvalehtKarjääriabiKüsimused-vastused
 
Küsimuste otsing
(19.02.2017)  Tere!

Asusin tööle ehitusfirmasse, pärast kahte kuud töötamist kadus firma omanik, ei ole saanud ühtegi tasu tehtud töö eest ja pole temaga siiamaani saanud ühendust. Kuidas ma saaksin ära lõpetada oma töötamise nii, et seda ei oleks märgitud Maksu- ja Tolliameti lehel, ning kuidas peaksin käituma edaspidi? Kas on ka mingi õigus raha nõuda tehtud töö eest?

Tänan.
Tere

Täname küsimuse eest. Kui tööandja ei ole pikemat aega töötasu maksnud, siis on töötajal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda TLS § 91 lg 2 p 2 alusel. Töölepingu lõpetamiseks tuleb esitada tööandjale kirjalik avaldus. Kui tööandja esindajaga ei ole võimalik kontakti saada, siis tuleks avaldus saata tähitud kirjaga tööandja äriregistri aadressile. Seejärel tuleb Teil pöörduda töövaidluskomisjoni, kus nõuda saamata jäänud töötasu, hüvitist TLS § 100 lg 4 alusel (3 kuu töötasu), töölepingu lõppemise tuvastamist TLS § 91 lg 2 p 4 alusel ning töölepingu lõppemise kande tegemist töötamise registris.

Lugupidamisega
LEXTAL

(15.02.2017)  Tere. Töötamine üle ühe koha samas asutuses -kas on lubatud?
Tere

Täname küsimuse eest. Ühe tööandja juures mitmel ametikohal töötamine on lubatud, kuid seejuures tuleb järgida tööaja piiranguid - seadus eeldab, et töötaja töötab 8 tundi päevas ja 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Järgida tuleb ka töö tegemise aja üldist piirangut (TLS § 46 lg 1), mis on koos ületunnitööga keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase vahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul, ning tagada töötajale igapäevane puhkeaeg ja iganädalane puhkeaeg.

Lugupidamisega
LEXTAL


(06.02.2017)  Tere. Töötan firmas al 2000st. Kümme aastat tagasi sain uue ametikoha +lisatasu(kirjalikult vormistatud). Nüüd tahetakse mind välja vahetada ja viia vana ametikoha peale(lisatasu kaob). Kas tööandja peab mulle sellest teatama(kas kindlasti kirjalikult) ja mis on see etteteatamis aeg? Tänan.
Tere

Täname küsimuse eest. Vastus sõltub paljuski sellest, kuidas Teid 10a tagasi teisele ametikohale vormistati.
Kui leppisite tollal tööandjaga kokku, et see on ajutine korraldus kindla tähtajaga, siis peate vanale töökohale tagasi asuma nii nagu kokkulepe ette näeb ning mingeid kirjalikke teavitusi vms eraldi vaja ei ole.
Kui aga sõlmisite tööandjaga 10 aastat tagasi püsiva kokkuleppe ametikoha muutmiseks, siis ilma Teie nõusolekuta Teid vanale ametikohale suunata ei saa. Töö sisu ja tasu muutmiseks on vaja kahepoolset kokkulepet.

Lugupidamisega
LEXTAL(30.01.2017)  Tere!

Ma saan Juulis nädal aega puhkust kuigi mul on alla 3 aastane laps. Kuidas ma saaksin küsida nädal aega juurde? Lapsel on Juuli kuus lasteaed kinni. Selleks ongi mul vaja võtta 2 nädalaks puhkust.
Tere

Täname küsimuse eest. Vastavalt töölepingu seaduse § 69 lg 7 on alla 7-aastase lapse vanemal õigus saada puhkust talle sobival ajal. Seejuures saab põhipuhkust anda osadena üksnes poolte kokkuleppel ja töötaja peab vähemalt 14 kalendripäeva puhkust kasutama järjest (TLS § 68 lg 5). Nendest põhimõtetest peab tööandja lähtuma puhkuste ajakava koostamisel. Kui puhkusegraafik on koostatud ilma alla 3-aastase lapsevanemast töötaja nõusolekuta nii, et juulis on ainult nädal puhkust, siis tuleb tööandjale aegsasti teha kirjalik avaldus puhkuse saamiseks koos viidetega seadusesätetele, mis puhkuse saamist soovitud ajal õigustavad. Täiendavate selgituste andmiseks vajame rohkem infot juhtumi asjaolude kohta.

Lugupidamisega
LEXTAL
Esita meile küsimus
 

Küsimuse esitamiseks logi palun sisse.

 
Logi sisse
 
 

VIP tööpakkumised