https://www.cvkeskus.ee/37217

Leidsid aegunud tööpakkumise

Vaata hoopis uusi tööpakkumisi Sinu valdkonnas!

Värsked tööpakkumised

Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse asekantsler

FIRMA NIMI PEIDETUD

Tööpakkumine on aegunud!

Tööpakkumise number 37217

Tööpakkumise number

37217

Töö kirjeldus

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi

Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse asekantsleri ametikohale.

Toiduohutuse asekantsleri ametikoha põhiülesandeks on toidu, veterinaaria ja taimetervise valdkonna koordineerimine, valdkonna tegevuskavade ja arenguprogrammide ettevalmistamise ja elluviimise korraldamine ning arengusuundade kujundamine.


Nõudmised kandidaadile

Ametikohal esitatavad nõuded:
1) kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad;
2) eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine vähemalt ametikohal teadmistele ja oskustele esitatavate nõudmiste ulatuses;
3) teenistus vanemametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 3 aastat või muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas vähemalt 5 aastat;
4) vähemalt 3-aastane töökogemus juhtival ametikohal;
5) riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
6) Põllumajandusministeeriumi tegevusvaldkonna, valitsemisala ja seda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
7) teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ja õigussüsteemist ning selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessi tundmine, põllumajanduse ja toidutootmise valdkonna põhjalik tundmine Euroopa Liidu kontekstis;
8) teadmised toiduohutuse korraldusest, poliitikast, põhimõtetest ja suundadest;
9) toiduohutust, loomatervist ja –kaitset, põllumajandusloomade aretust, taimetervist ja –kaitset ning mahepõllumajandust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
10) väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, meeskonnatöö oskus, oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus;
11) eesti keele oskus kõrgtasemel, kahe võõrkeele (soovitav üks keeltest inglise keel) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega või ühe antud töös vajaliku võõrkeele oskus kõrgtasemel;
12) juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ning alluvate tööd;
13) ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, ministeeriumi tegevusvaldkonna infosüsteemide tundmine, teadmised infotehnoloogia rakendamise põhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ning ametikohal vajalike rakendusprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
14) turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine;
15) teadmised keskkonda säästva majandamise arengusuundadest maailmas;
16) algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime algatada ja ellu viia muudatusi ning kohaneda kiiresti ja paindlikult muudatustega ning ootamatute situatsioonidega;
17) töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega;
18) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta vastu iseseisvaid otsuseid, võime näha ette otsustuste tagajärgi ning vastutada nende eest, usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus;
19) intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise oskus ning analüüsi- ja sünteesivõime, võime omandada informatsiooni kasutusvalmina, suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
20) lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele ning isiksuse arengule.


Ettevõte pakub

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja mitmekesist ennastarendavat tööd;
- enesearendamise võimalusi;
- kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda;
- sõbralikku kollektiivi;
- avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.

Ametipalga suurus on 18 000 krooni, millele lisanduvad avaliku teenistuse seadusest tulenevad lisatasud.


Lisainfo

Avalduse ning teiste avaliku teenistuse seaduse alusel teenistusse astumiseks esitatavate dokumentide (elulookirjeldus, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta, omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab seaduses ettenähtud nõuetele) Riigikantselei juures tegutsevale kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjonile esitamise tähtaeg on 17. november 2004. a.

Riigikantselei juures tegutseva kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni aadress on Rahukohtu 3, Tallinn 15161, infotelefon 693 5760.
Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosolek toimub 24. novembril 2004. a Tallinnas Rahukohtu 3.


Asukoht:
Tallinn, Harjumaa
Töö tüüp:
täistööaeg, ametnik
Kuulutus aegub:
17. november 2004
Kuulutus sisestati:
8. november 2004
Brutopalk:
Alates 18000 EEK kuus

FIRMA NIMI PEIDETUD

Põllumajandusministeerium tegutseb Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2000.a määruse nr 85 \\\"Põllumajandusministeeriumi põhimäärus\\\" alusel.
Ministeeriumi põhiülesanne on Vabariigi Valitsuse põllumajandusalane ja maaelualane nõustamine, ettepanekute esitamine ning põllumajanduspoliitika ja maaelupoliitika elluviimine talle antud pädevuse piirides.
Põllumajanduse ja maaelu valdkonnas on eesmärgiks maapiirkondade arengu tagamine, asustatuse säilimine, ettevõtluse edendamine, Euroopa Liiduga liitumise ettevalmistamine.