https://www.cvkeskus.ee/92042

Leidsid aegunud tööpakkumise

Vaata hoopis uusi tööpakkumisi Sinu valdkonnas!

Värsked tööpakkumised

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti peadirektor

FIRMA NIMI PEIDETUD

Tööpakkumine on aegunud!

Tööpakkumise number 92042

Tööpakkumise number

92042

Töö kirjeldus

- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
- teenistus kõrgharidust nõudval vanemametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 2 aastat või muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas 4 aastat;
- töötamine juhi ametikohal vähemalt 3 aastat.


Nõudmised kandidaadile

-magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
-eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine vähemalt ametikohal teadmistele ja oskustele esitatavate nõudmiste ulatuses;
-teenistus kõrgharidust nõudval vanemametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 2 aastat või muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas 4 aastat;
-töötamine juhi ametikohal 3 aastat;
-riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
-Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti tegevusvaldkonna, Põllumajandusministeeriumi valitsemisala ja seda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
-head teadmised riiklike ja Euroopa Liidu põllumajanduse ning maaelu toetuste andmise korraldamisest, poliitikast ja põhisuundadest;
-põhjalikud teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist, selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessi tundmine, teadmised Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest Euroopa Liidu õigusaktidest;
-hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, meeskonnatöö oskus, oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus;
-eesti keele oskus kõrgtasemel, kahe võõrkeele (sealhulgas inglise keele) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega või inglise keele oskus kõrgtasemel;
-põhjalikud teadmised organisatsiooni juhtimisest, sellealased praktilised oskused ja kogemused, sealhulgas juhtimisprintsiipide ja strateegiate välja töötamise ja praktilise rakendamise oskus;
-põhjalikud teadmised turumajanduse, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujunemise põhimõtetest;
-oskus planeerida tööprotsessi, vastavalt vajadusele näha ette protsesside muutumist, suunata alluvate tööd, töörühma juhtimise oskus, motiveerimisoskus;
-algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, algatada ja ellu viia muudatusi;
-ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, asutuse tegevusvaldkonna infosüsteemide tundmine, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ja ametikohal vajalike andmekogude ning rakendusprogrammide käsitlemise oskus;
-head teadmised ja oskused avaliku teenuste osutamisel, klientidega suhtlemisel, kvaliteetteenuste põhimõtete jms tundmine;
-algatusvõime, ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi, algatada ja ellu viia muudatusi;
-töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega;
-kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta vastu iseseisvaid otsuseid, võime näha ette otsustuste tagajärgi ning vastutada nende eest, usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus;
-intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ning analüüsi- ja sünteesivõime, võime omandada informatsiooni kasutusvalmina ning reageerida kiiresti muutustele, suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus;
-orienteeritus ja lojaalsus riigi huvidele ning isiksuse arengule


Ettevõte pakub

Palga suuruseks on 35 000 krooni kuus.Lisainfo

Dokumendid palume esitada 24.jaanauriks 2007.a. Riigikantselei juures tegutsevale kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõna PRIA KONKURSS, infotelefon 693 5451.

Kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosolek toimub 31.jaanuaril 2007. a Tallinnas, Rahukohtu 3.

Kuulutuse terviktekstiga saab tutvuda väljaande Ametlikud Teadaanded kodulehel www.ametlikudteadaanded.ee ning Põllumajandusministeeriumi kodulehel http://www.agri.ee/.


Asukoht:
Tallinn, Harjumaa
Töö tüüp:
täistööaeg
Kuulutus aegub:
24. jaanuar 2007
Kuulutus sisestati:
18. jaanuar 2007

FIRMA NIMI PEIDETUD

Põllumajandusministeerium tegutseb Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004.a määruse nr 264 "Põllumajandusministeeriumi põhimäärus" alusel.
Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise ning toiduohutuse, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse nõuete väljatöötamise ja rakendamise korraldamise kaudu.