https://www.cvkeskus.ee/181635

Leidsid aegunud tööpakkumise

Vaata hoopis uusi tööpakkumisi Sinu valdkonnas!

Värsked tööpakkumised

Põllumajandusameti peadirektor

FIRMA NIMI PEIDETUD

Tööpakkumine on aegunud!

Tööpakkumise number 181635

Tööpakkumise number

181635

Töö kirjeldus

 • Põllumajandusameti töö juhtimine
 • Põllumajandusameti tegevusvaldkonna arendamine;;
 • Põllumajandusameti eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise tagamine;
 • Põllumajandusameti esindamine selle tegevusvaldkonnas.


Nõudmised kandidaadile

 • agistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon õiguse, majanduse, avaliku halduse või põllumajanduse alal;
 • eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine vähemalt ametikohal teadmistele ja oskustele esitatavate nõudmiste ulatuses;
 • teenistus vanemametnike põhigruppi kuuluval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 2 aastat või muul kõrgharidust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas vähemalt 4 aastat;
 • vähemalt 3 aastat organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemust;
 • soovitavalt vähemalt 5 aastat töökogemust põllumajanduse valdkonnas;
 • riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • Põllumajandusameti tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ning asjaajamiskorra ühtsete aluste tundmine;
 • head teadmised taimetervise, seemne, sordi, väetise, mahepõllumajanduse, geneetiliselt muundatud organismi, taimekaitsevahendite ning maaparanduse valdkonna poliitikast ja põhisuundadest;
 • teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsuste tegemise protsessi tundmine, teadmised Põllumajandusameti tegevusvaldkonda reguleerivatest Euroopa Liidu õigusaktidest;
 • hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, meeskonnatöö oskus, oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus;
 • eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, inglise keele oskus kõrgtasemel või kahe võõrkeele (sh üks keeltest inglise keel) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • teadmised organisatsiooni juhtimisest, sellealased praktilised oskused ja kogemused, sealhulgas juhtimisprintsiipide ja strateegiate välja töötamise ja praktilise rakendamise oskus;
 • turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine;
 • oskus planeerida tööprotsessi, vastavalt vajadustele näha ette protsesside muutumist, suunata alluvate tööd, töörühma juhtimise oskus, motiveerimisoskus;
 • ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, ametikohal vajalike andmekogude ning rakendusprogrammide käsitsemise oskus;
 • head teadmised ja oskused avalike teenuste osutamisel, klientidega suhtlemisel, kvaliteetteenuste põhimõtete jms. tundmine;
 • algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi ja neid ellu viia;
 • võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras ja efektiivselt kasutada aega;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutustunne, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada Põllumajandusameti töö tulemuste eest;
 • analüüsi- ja sünteesivõime;
 • usaldusväärsus ja korrektsus;
 • lojaalsus ja orienteeritus riigi ja ühiskonna huvidele.


Ettevõte pakub

 • Ametipalka alates 30 000 kroonist.


Lisainfo

Kandidaatidel palume esitada:
-avaldus;
-elulookirjeldus;
-tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
-omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse astumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
-essee teemal “Põllumajandusamet kui usaldusväärne järelevalveasutus“ (pikkus kuni 3 lk.).

Dokumendid palume esitada 19. augustiks 2009. a Riigikantselei juures tegutsevale kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõna PÕLLUMAJANDUSAMETI KONKURSS.

Kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimene koosolek toimub
2. septembril 2009. a Tallinnas, Rahukohtu 3. Täpsem info telefonil 693 5460 või 6256 5215 ja 625 6178.


Asukoht:
Tallinn, Harjumaa
Töö tüüp:
täistööaeg, palgatöötaja või ametnik
Kuulutus aegub:
19. august 2009
Kuulutus sisestati:
23. juuli 2009

FIRMA NIMI PEIDETUD

Põllumajandusamet teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi taimekaitse, taimede paljundamise ja sordikaitse, mahepõllumajanduse, väetise, maaparanduse, Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise valdkonnas seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.