2023-08-23 14:48:55

Personalispetsialist

MAARDU LINNAVALITSUS
Alates 2100 €/kuus Bruto

Töö kirjeldus

 • Linnavalitsuse personalitöö korraldamine, planeerimine ning personalipoliitika kujundamine ja elluviimine;
 • Personalivajaduse analüüsimine, värbamise ja valiku üldiste põhimõtete väljatöötamine ning personali värbamise ja valiku läbiviimine koostöös struktuuriüksuste juhtidega;
 • Personaliarvestuse pidamine ja personalidokumentide vormistamine, sh teenistujate andmete haldus, tööajaarvestus, puhkusekorraldus, koolituste ja lähetuste korraldamine;
 • Ametijuhendite koostamine koostöös struktuuriüksuste juhtidega;
 • Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse, sh TÖR andmete ja muudatuste esitamine;
 • Töövaldkonna kirjadele ja teabenõuetele vastamine

Ootused kandidaadile

 • Kõrgharidus
 • Eesti keele oskus C 1 tasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • Tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;
 • Ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • Hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;
 • Pingetaluvus,  otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas

Ettevõte pakub

 • 35 kalendripäeva põhipuhkust
 • 3 palgasäilitamisega tervisetaastamise päeva aastas;
 • sporditoetust
 • stabiilset tööd
 • motiveeriv palk
 • huvitavat töövaldkonda ja põnevaid väljakutseid
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi

Teistele pakkusid huvi veel ka need tööpakkumised: