2023-08-23 14:48:55

PEASPETSIALIST

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Sinu peamisteks tööülesanneteks on:
• ministeeriumisiseste töökordade väljatöötamine, nende toimimise ja ajakohasuse tagamine
• osalemine dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonna õigusaktide eelnõude väljatöötamisel
• ministeeriumide DHS'ide administreerimine ja juurdepääsude andmise korraldamine
• eelnõude infosüsteemi (EIS) administreerimine
• kasutusel olevate infohalduse keskkondade (Teams, Kontor jms) haldamine ja juurdepääsude korraldamine

Ootused kandidaadile

Kandideeri kindlasti, kui Sul on:
• kõrgharidus dokumendihalduse või arhiivitöö erialal
• vähemalt 4-aastane töökogemus ametikoha valdkonnas
• kõrgtasemel eesti keele oskus, inglise keele oskus B1 tasemel
• MS Windows töökeskkonna ja teiste tööks vajalike arvutiprogrammide ning andmebaaside ja dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
• väga hea ajaplaneerimise oskus
• iseseisvus ja probleemide lahendamise oskus

Ettevõte pakub

Rahandusministeeriumi töötajal on kasutada:
• spordikulude kompensatsioon (Stebby)
• mitmekülgseid koolitusi
• ühisüritusi
• põhipuhkus 35 kalendripäeva
• 3 tasustatud tervisepäeva