2023-08-23 14:48:55

Oru Põhikool

http://www.orukool.edu.ee

Tööpakkuja tutvustus

Oru Põhikool on Kose vallale kuuluv haridusasutus, kus on võimalik omandada põhiharidust.
Koolis arvestatakse iga õpilase olulisuse ja eripäraga. Tugispetsialistide ja õpetajate koostöö on aluseks hoolivale suhtumisele ja terviklikule tugivõrgustikule, väärtuste kujunemist toetab positiivne koolikeskkond.

Oru põhikool juhindub oma tegevuste planeerimises kooli põhiväärtustest, milleks on:
• vastutus – vastutame oma õppimise ja õpitulemuste, sõnade, käitumise ning valikute eest;
• ausus – oleme ausad iseenda ja meid ümbritsevate inimeste suhtes, oleme usaldusväärsed,
viisakad, lugupidavad ning sõbralikud;
• hoolivus – hoolime iseendast ja kõigist neist, kes meie ümber, peame lugu headest
inimestevahelistest suhetest, kuulame, mõistame ning abistame;
• koostöö – oleme avatud loovaks koostööks ning austame kaasinimeste arvamusi;
• tervis – hoolitseme oma vaimu ja füüsise eest, liigume piisavalt, toitume tervislikult ning
hoolitseme isikliku hügieeni eest.

Oru Põhikooli missiooniks on iga õpilase isikupärastest võimetest lähtuv areng.

Oru Põhikooli visiooniks on iga õpilase areng ning eneseteostus traditsioone väärtustavas ja uuele avatud õppekeskkonnas.

Oru Põhikool tööpakkumised