2023-08-23 14:48:55

Õigusnõunik

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik:
• valmistab ette ning kooskõlastab riigihangete valdkonda reguleerivaid õigusakte
• koostab riigihangete valdkonna väljatöötamiskavatsusi ning valdkondlikke analüüse ja juhendeid
• valmistab Euroopa Liidu õigusloome raames ette ning kaitseb Eesti seisukohti vastavasisulistes töörühmades
• koostab ministeeriumi seisukohti Euroopa Kohtu eelotsuste taotluste kohta
• esindab ministeeriumi riigihangete valdkonna siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides
• teeb koostööd EL ja rahvusvaheliste organisatsioonidega
• koolitab ja nõustab riigihangete alal.

Ootused kandidaadile

Kandideeri kindlasti, kui:
• Sul on väga head teadmised riigihangete valdkonnast ja selle õigusaktidest
• magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase, eelistatult õigus- või majandusteaduses
• vähemalt 3-aastane õigusalane töökogemus riigihangete valdkonnas
• valdad kõrgtasemel eesti keelt ning mõistad inglise keelt kõnes ja kirjas vähemalt C1 tasemel
• oskad kasutada MS Windows töökeskkonda ning Sul on andmebaaside kasutamise kogemus
• oled algatus- ja otsustusvõimeline, usaldusväärne ning lahendustele orienteeritud.

Ettevõte pakub

Pakume Sulle:
• osalist kaugtöö võimalust ja pandlikku tööaega
• spordikulude kompensatsiooni (Stebby)
• ühisüritusi
• mitmekülgseid koolitusi
• põhipuhkust 35 kalendripäeva
• 3 tasustatud tervisepäeva