2023-08-23 14:48:55

NÕUNIK

CVKeskus.ee klient

Töö kirjeldus

Nõuniku ülesanneteks on:
• õigusaktide väljatöötamine, sh Euroopa Liidu finantssektori alaste õigusaktide ülevõtmine
• finantssektori alaste õigusaktide selgitamine
• õigusaktide mõju analüüsimine ning uute kontseptsioonide ja lahenduste loomine
• osalemine valdkonda puudutavates läbirääkimistes kõikide seotud huvirühmadega
• Eesti huvide rahvusvaheline esindamine, eelkõige Euroopa Liidu ja OECD töögruppides

Ootused kandidaadile

Kandideeri kindlasti, kui sul on:
• magistrikraad eelistatult õigusteadustes või selle omandamine käesoleval õppeaastal
• üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, struktuurist ning õigussüsteemist
• väga hea analüüsivõime ja ajaplaneerimise oskus
• projektijuhtimise ja meeskonnatöö oskus
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
• eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel (C1)

Uue meeskonna liikme puhul väärtustame:
• huvi valdkonna vastu, kus kohtuvad juura, finantsmaailm ja poliitika
• detailidele orienteeritust, ent ka suure pildi nägemise võimekust
• tahet rakendada enda oskusi Eesti riigi hüvanguks
• valmisolekut uuteks väljakutseteks ning õppimise ja enda arendamise soovi
• arusaama, et hea tulemus sünnib koostöös ning valmisolekut selle nimel pingutada

Ettevõte pakub

Rahandusministeeriumi töötajal on kasutada:
• kaugtöö võimalus ja pandlik tööaeg
• spordikulude kompensatsioon (Stebby)
• ühisüritused
• mitmekülgsed koolitused
• põhipuhkus 35 kalendripäeva
• 3 tasustatud tervisepäeva