2023-08-23 14:48:55

Kirde Kaitseringkond

Tööpakkuja tutvustus

Kirde Kaitseringkond on lahingutoetusüksuste väljaõppekeskuse Tapa Väljaõppekeskus ja Viru üksik- jalaväepataljoni põhjal alates 01.07.2008 loodud struktuur. Kirde Kaitseringkonna koosseisu kuuluvad Tapal asuvad suurtükiväegrupp, õhutõrjepataljon, pioneeripataljon ning Jõhvis asuv Viru üksik- jalaväepataljon. Toetusüksustena toimivad staap, tagalakeskus ning Läsnal asuv kaitseväe keskpolügoon. Kirde Kaitseringkonna põhitegevusala on ajateenijate väljaõpetamine.

Kirde Kaitseringkond tööpakkumised