2023-08-23 14:48:55

KESKKONNASPETSIALIST

CVKeskus.ee klient
Tallinna Jäätmete Taaskasustuskeskus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti töökohale Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus on tegutsenud 25 aastat ja kuulub 100% Tallinna linna omandisse. Ettevõtte põhitegevuseks on tavajäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine. Rohkem infot leiad: www.tjt.ee.

Töö kirjeldus

 • Ettevõtte keskkonnakompleksloa haldamine, muutmine;
 • Ettevõtte tegevusalade kohta infomaterjalide koostamine;
 • Tootmisprotsesside analüüsimine ja ettevõtte toodangu müügitegevuse toetamine;
 • Ettevõtte integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi arendamine ja juurutamine;
 • Jäätmekäitlusalase aruandluse koostamine;
 • Jõelähtme prügila opereerimise ja sulgemistöödega seotud keskkonna-alase aruandluse koostamine;
 • Tehnoloogiliste kaartide koostamine;
 • Eesti Vabariigi ja EL jäätmealase seadusandluse ja muude õiguslike nõuete, üleriigilise ja Harjumaa jäätmekavade ning jäätmehoolduseeskirjade tundmine ja täitmine;
 • Juhtkonna konsulteerimine ja assisteerimine keskkonnaalastes küsimustes;
 • Oma vastutusalaga seotud dokumendihaldus

Ootused kandidaadile

 • Erialast kõrgharidust
 • Valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmist;
 • Varasemat töökogemust keskkonnaspetsialistina
 • Tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskust;
 • Erialaseid teadmisi, jäätmekäitluses kasutatava tehnoloogia tundmist, keskkonnalase seadusandluse tundmist, kontoritehnika kasutamise oskust;
 • Väga hea eesti keel, ja inglise keel suhtlustasandil;
 • Iseseisvust, otsustusvõimekust ja pingetaluvust;
 • Kohusetundlikkust, täpsust, korrektsust, analüütilist mõtlemist ja initsiatiivikust;
 • Head koostöö- ja eneseväljendusoskust;
 • Innovaatilisust ja pidevat enesetäiendamist

Ettevõte pakub

 • Konkurentsivõimelist töötasu;
 • Lisatasu tulemusliku töö eest;
 • Autokompensatsiooni;
 • Enesearendamise võimalusi;
 • Huvitavat ja tähendusrikast tööd;
 • Kaasaegseid töötingimusi;
 • Toetavat meeskonda;

Kandideerimiseks saada elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 6.10.2023 e-posti aadressil jelena.kalbina at tjt.ee, märgusõnaga „Keskkonnaspetsialist“.

 • Kandideerimise tähtaeg 6.10.2023