2023-08-23 14:48:55

Tööpakkumisi on rohkem kui kaks aastat tagasi

11.06.2021

Tööpakkumisi on rohkem kui kaks aastat tagasi

Selle aasta maikuus avaldati CVKeskus.ee tööportaalis rohkem tööpakkumisi kui 2019. aastal samal ajal, mis näitab, et tööotsijate võimalus leida endale uus töö on hüppeliselt kasvanud.

Teiselt poolt on ka konkurents töötajate värbamisel muutunud tihedamaks, sest samaaegselt võistlevad töövõtjate tähelepanu nimel paljud konkureerivad tööandjad.
Millistes valdkondades on tööjõunõudlus enim kasvanud?

Võrreldes 2019. aastaga, avaldasid tööandjad tunduvalt rohkem tööpakkumisi mehaanika- ja tehnika- (+39%), ehituse- ja kinnisvara- (+28%) ning infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivaldkondades (+28%).

Tööjõunõudlus on kiirelt kasvanud ka turundusvaldkonnas (+24%). Ka hariduse ja teaduse, toitlustuse, tervishoiu ning tööstuse ja tootmise sektorites käib vilgas värbamine. Kõikides mainitud valdkondades avaldasid tööandjad tänavu maikuus vähemalt 10% rohkem tööpakkumisi kui seda tehti 2019. aastal samal ajal.

Kauaoodatud piirangute leevenemise tõttu sööstsid, võrreldes eelmise aasta madalseisuga, viimaks kõrgustesse ka toitlustussektori tööpakkumiste arvud, kus tänavu maikuus leidus 154% rohkem vabu ametikohti kui 2020. aastal samal ajal. 2019. aastaga võrreldes avaldati aga toitlustussektoris 13% rohkem tööpakkumisi.
Mis valdkondades avaldati enim uusi tööpakkumisi?

 

Ametirühmade lõikes on märkimisväärselt kerkinud nõudlus just IT-valdkonna spetsialistide järele, kelle leidmiseks avaldati selle aasta maikuus tervelt 79% rohkem tööpakkumisi kui kaks aastat tagasi.

Turismi- ning korrakaitse ja turvasektor ootavad veel paremaid aegu

2019. aasta maikuuga võrreldes on turismisektor üks väheseid valdkondi, kus pakutavate ametikohtade arv ei ole veel taastunud, jäädes antud tasemest 38% kaugusele.

Samas on, võrreldes eelmise aasta ebakindla ajaga, ka selles valdkonnas tööpakkumiste arvud ülikiirelt kerkinud (+746%). Pakutavate ametikohtade tase ei ole jõudnud 2019. aasta tasemeni ka korrakaitse ja turvasektoris, kus maikuus avaldati 30% vähem tööpakkumisi.

Tööotsijate kandideerimisaktiivsus püsib rekordkõrgel tasemel

Võrreldes 2019. aastaga, on hetkel tööturul kandideerimas endiselt tunduvalt rohkem aktiivseid tööotsijaid (+23%). Kandideerimisaktiivsus ei ole küll võrreldav enam 2020. aastaga, kuid kriisile eelneva perioodiga võrreldes püsib aktiivselt tööd otsivate inimeste arv endiselt rekordkõrgel tasemel.

Tööandjate hüppeline värbamisvajaduse kasv on siiski toonud leevendust tööd otsivatele inimestele ning pakkunud neile tööturul häid valikuvõimalusi. See aga tähendab, et eelmisel aastal tööta jäänud inimesed ei pruugi enam eelistada oma endist tööandjat, seega tuleb nüüd nende värbamisel konkureerida ka teiste sarnast tööd pakkuvate tööandjatega.

Tihedama konkurentsi tekkimise tõttu tuleb seega tööandjatel näha taas rohkem vaeva tööotsijate tähelepanu püüdmisel ja hoida silma peal oma värbamisefektiivsusel, mis aitaks leida sobivat tööjõudu konkureerivatest tööandjatest kiiremini. Kindlasti tasub kandideerijatele võimalikult kiirelt jagada tagasisidet, et hoida nende huvi kandideerimisel üleval.