2023-08-23 14:48:55

Mida tööotsijad Eesti ihaldusväärseimate tööandjate juures enim hindavad?

16.06.2016

Mida tööotsijad Eesti ihaldusväärseimate tööandjate juures enim hindavad?

Eesti ettevõtete edu sõltub inimestest, kes igapäevaselt ühiste eesmärkide nimel pingutavad. Kuna tööjõudu Eestisse niivõrd kiirelt sisse ei voola kui väheneb, jääb vajalikke töökäsi pidevalt vähemaks ning tööandjad peavad tööturul atraktiivsuse tõstmiseks tegema suuremaid pingutusi kui kunagi varem. Tööandjad lähenevad personaliotsingutele erinevalt – näitena suurenes avaliku palgaga töökuulutuste arv möödunud aastal koguni 37% võrreldes 2013. aastaga.

 

"Tööandja turunduse spetsialistide sõnul suudavad mainekad tööandjad täita vabad töökohad kiiremini, makstes sealjuures oma konkurentidest isegi vähem palka."


Tööle vastav palganumber on aga muutumas pigem elementaarseks nõudmiseks ning töötaja lojaalsuse tagamiseks peab töötasust kaugemale vaatama,“ leiab CV Keskuse värbamisosakonna juht Renita Käsper. „Tööandja turunduse spetsialistide sõnul suudavad mainekad tööandjad täita vabad töökohad kiiremini, makstes sealjuures oma konkurentidest isegi vähem palka,“ lisab Käsper.

Mis on kümne Eesti ihaldusväärseimaks tööandjaks tituleeritud ettevõtte peamisteks tugevusteks ja miks soovivad Eesti tööotsijad just nendes ettevõtetes töötada?

Eesti 10 ihaldusväärseima tööandja uurimisel selgus, et tööotsijad hindavad enim võimalusi teha karjääri ning seda, et neil oleks igapäevatöös piisavalt väljakutseid. Nõrgimaks lüliks hindasid tööotsijad aga edetabeli kõrgemate ettevõtete seas juhtide inspireerimisoskusi. Lisaks heale töötasule on ihaldusväärseimatele tööandjatele omane ka rahvusvahelised arenguvõimalused, töötajate innovaatilisus, head võimalused oma ideed ellu viia ning töötajate tunnustamine.

Mida tööotsijad Eesti ihaldusväärseimate tööandjate juures enim hindavad?

Just Playtech Eesti jäi uuringus silma töötajate tunnustamisega. Vastajad hindasid tööandja juures kõrgelt seda, et töötajaid tunnustatakse ning nad töötavad ühtsena meeskonnas. Playtech Eesti juhi Kaari Simsoni sõnul saab pisikeses Eestis, kus kõik tunnevad kõiki, ettevõte hea tööandjana tuntud olla vaid siis, kui ta oma töötajatele ka hea tööandja on. „Värbame palju oma töötajate soovituste alusel. Parim kompliment ettevõttele ongi see, kui juba siin töötav inimene on ettevõttest väljapoole sellise mulje loonud, et ka tema sõbrad ja tuttavad tahavad samasse kohta tööle tulla,“ lisas Simson.

Eesti Telekomi brändide, Elioni ja EMT puhul, mis saavutasid vastavalt 4. ja 6. kohad, hinnati kõrgelt ihaldusväärseimate tööandjate üht peamist nõrkust – juhtide oskust inspireerida oma alluvaid. Eesti Telekomi personaliüksuse direktori Janika Kuusiku sõnas, et väärtuspõhine ja tulemuslikkusele suunatud juhtimine on nende jaoks eesmärkide saavutamise peamine võti. „Juhid tegutsevad selle nimel, et meie inimesed saaksid oma töös õnnestuda. See tähendab nii innustamist, vastutuse ja volituste andmist, sihtide osas selguse loomist kui ka toetamist ja arendamist. Hea juht oskab seda kõike teha inspireerival moel,“ lisas Kuusiku.

Eesti ihaldusväärseima tööandja uuringus osales 3951 vastajat üle Eesti erinevatest töövaldkondadest. 70,3% vastajatest olid tööga hõivatud, 15,6% hetkel töötud, 10,1% õpilased ning 4% ettevõtjad.


Loe ka: Top 100: Eesti ihaldusväärseimad tööandjad 2015