2023-08-23 14:48:55

Mida plaanivad tööandjad 2017. aastal?

21.11.2016

Mida plaanivad tööandjad 2017. aastal

CV Keskus.ee tööturu-uuringust selgus, et Eestis tegutsevad ettevõtted lähenevad 2017. aastale optimistlike värbamisplaanidega – kaks kolmandikku soovib värvata lisatööjõudu, pooled plaanivad uute töökohtade loomist ja kolmandik tööandjatest plaanib palgatõusu.
Koguni 73,4% tööandjatest soovib järgmisel poolaastal palgata uusi töötajaid. Kolmandik neist plaanib palgata ühe uue töötaja, viiendik kaks ja neljandik kolm kuni viis uut töötajat. Uute töötajate palkamise plaan on kiirelt kasvanud – 2015. aasta tööturu-uuringus plaanis lisatööjõudu palgata 60,6% tööandjatest.

„Suurenenud tööjõuvajadus tuleneb ühelt poolt sellest, et tänavu on paljudes valdkondades olnud töötajate leidmine tunduvalt keerukam kui varem ja enam kui pooltel tööandjatel on vajalikke töötajaid puudu. Lisaks on noored põlvkonnad püsimatud ja soovivad vahetada töökohta keskmiselt iga 2–3 aasta tagant, mis seab tööandjad valiku ette – kas tõsta palka ja proovida leida töötajale uusi väljakutseid ettevõttesiseselt või palgata uus töötaja,“ kommenteeris uuringut CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Iga teine tööandja plaanib luua uusi töökohti
Uusi töökohti plaanib tuleval aastal luua 55,6% tööandjatest, mis on võrreldes eelmise aastaga pisut kasvanud – mulluses uuringus teatas uute töökohtade loomise plaanist 46,7% küsitletuist.

„Siiski on see tunduvalt tagasihoidlikum kasv, mis viitab sellele, et tööjõupuudus on pidurdamas töökohtade loomist ja tööandjate aktiivsus tuleneb suuresti sellest, et asendada olemasolevaid töötajaid, kes liiguvad uutele ametikohtadele, “ lisas Henry Auväärt.

Kolmandik tööandjatest plaanib uueks aastaks 10%-list palgatõusu
33,2% küsitletud tööandjatest plaanib uueks aastaks ka palgatõusu. Plaanitav palgatõus jääb enamasti 10% piiridesse.
Palgatõus

Tööandjate sõnul avaldab palgatõusule enim mõju keeruline olukord tööturul ning nii konkureerivate ettevõtete kui ka töötajate poolne palgasurve. 23%-l tööandjatest tuleneb palgatõus ka regulaarsest põhipalkade korrigeerimisest ja ettevõtte headest majandustulemustest. 41,7% tööandjatest ei plaani palku korrigeerida, 22,8% ei ole veel palgamuutuste osas oma otsust langetanud ja 2,3% tööandjatest plaanib palku hoopis langetada.

CV Keskus korraldab kord aastas sügisel suurt tööandjatele suunatud tööturu-uuringut. Uuringus osalevad tööandjad annavad läbilõike Eesti ettevõtetest nii ettevõtte suuruse poolest kui ka tegevusvaldkonniti ja piirkonniti.