2023-08-23 14:48:55

2021. aasta populaarseimad tööandjad on selgunud!

10.01.2022

2021. aasta populaarseimad tööandjad ning ametikohad on selgunud!

2021. aastal vaadati CVKeskus.ee tööpakkumisi rekordiliselt pea 40 miljonit korda ning populaarseimatele tööpakkumistele kandideeris rohkem kui tuhat töövõtjat, näitab aasta kokkuvõte. Missuguste ettevõtete tööpakkumised tekitasid töövõtjates sel aastal kõige suuremat huvi ja mis olid kõige tahetumad ametikohad?

Enim tahetud ametid olid 2021. aastal kaupluse sekretär, komplekteerija ning andmesisestaja, kus kõige populaarsematele tööpakkumistele kandideeris rohkem kui tuhat töövõtjat.

Väga populaarsed ametikohad olid ka turundusassistent, sotsiaalmeedia spetsialist, klienditeenindaja, reisikonsultant, kontoriassistent, laotöötaja, müügikonsultant, raamatupidamisassistent, administraator, teenindusjuht ja poetöötaja, kus menukaimatele tööpakkumistele kandideeris rohkem kui pool tuhat töövõtjat. Samuti olid väga tahetud ametid kuller, ostuassistent, logistik ja personalispetsialist.

Suurim väljakutse oli ja on jätkuvalt ka 2022. aastal Eesti tööturult üles leida erinevate valdkondade oskustöölisi ja tippspetsialiste. Näiteks on tööandjatel keeruline leida õpetajaid, arste, psühholooge, logopeede, farmatseute, tarkvaraarendajaid ja -insenere, autotehnikuid ja autoremondilukkseppasid, mehhatroonikuid, keevitajaid, elektrikuid, objektijuhte, projekteerijaid, arhitekte ning geodeete.
2021. aasta enim tahetud ametikohad ning kandideerijate arv populaarseimal tööpakkumisel.
1. Kaupluse sekretär – 1139
2. Komplekteerija – 1136
3. Andmesisestaja – 1049
4. Laotöötaja – 895
5. Klienditeenindaja – 765
6. Müügikonsultant – 732
7. Poetöötaja – 722
8. Kontoriassistent – 708
9. Turundusassistent – 692
10. Administraator – 672
11. Raamatupidamisassiatent – 602
12. Teenindusjuht – 583
13. Reisikonsultant – 577
14. Sotsiaalmeedia spetsialist – 503
15. Kuller – 481
16. Ostuassistent – 381
17. Logistik – 352
18. Personalispetsialist – 332
 

Rohkelt huvi pakkus kaubanduse sektor

Reastasime ka 2021. aasta populaarseimad tööandjad, kelle tööpakkumised tekitasid töövõtjates eelneval aastal kõige suuremat huvi ning mis pälvisid kõige suurema keskmiste vaatamiste arvu.

Populaarseimad tööandjad 2021

Populaarseimad tööandjad selgitas CVKeskus.ee välja lähtuvalt sellest, kui suurt huvi (vaatamiste arv) suudeti tööotsijate seas tööpakkumistega tekitada, võrreldes sama sektori teiste konkureerivate tööandjate tööpakkumistega. Kuna tööandjad avaldasid tööpakkumisi erinevas koguses, lähtuti ettevõtete võrdlemisel keskmisest näitajast.