2023-08-23 14:48:55

Töötajad soovivad teenida 1740 eurot kätte

27.01.2020

Töötajad soovivad teenida 1740 eurot kätte

Täistööajaga töötajad soovivad teenida keskmiselt 1740 eurot kätte, mida on 56 euro võrra rohkem kui aasta tagasi, näitavad enam kui 9500 osalejaga Palgainfo Agentuuri ja Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee töötajate küsitluse esialgsed tulemused.
Palgaootus ületab reaalselt teenitavat palka 390 euro võrra, mis tähendab, et töötajad teenivad praegusel ametikohal 78% palgast, mida nad tegelikult sooviksid saada. Aasta tagasi teenisid töötajad 71% soovitud palgast. Uuringust selgus, et töökohavahetus suurendab palgaootust ja tööd vahetades sooviksid töötajad teenida keskmiselt 1810 eurot kätte.

„Töötajate palgaootuste kasvutempo on sel aastal veidi aeglustunud – seda näitavad nii kevadise kui sügisese uuringu tulemused. Kui varasemalt kasvas keskmine palgaootus üle 100 euro aastas, siis nüüd jääb see alla 100 euro piiri. Aasta-aastalt on tegelik palk ootustele lähemale nihkunud, mis parandab toimetulekut ja vähendab palgasurvet. Oma mõju on olnud ka maksuvaba tulu arvestamise muutusel, mis on madalama palgaga töötajatele rohkem raha kätte jätnud,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

„Sügisese uuringu tulemusi võib mingil määral mõjutada ka metoodika muutus, kuid palgaootuste kasvutempo aeglustumist oli märgata juba kevadel. Samas on ootuste ja tegelikkuse vahe endiselt piisavalt suur, et mõjutada tööandjaid töötajate palkasid korrigeerima. Sügisel korraldatud tööandjate küsitluse tulemused näitasid, et põhipalkade tõusu kavandab järgmise kuue kuu jooksul 43% tööandjatest,“ lisas Kadri Seeder.

Palgaootusi mõjutab töötajate aktiivsus tööturul ja valmisolek töökohta vahetada, samuti tööandjate värbamisaktiivsus nii uute töökohtade täitmiseks kui lahkuvate töötajate asendamiseks. Tööandjate küsitluse tulemustest selgus, et 69% organisatsioonidest plaanis lähema kuue kuu jooksul uusi töötajaid tööle võtta.

Küsitlusele vastanud töötajatest otsis aktiivselt tööd iga kümnes, mis oli sama ka möödunud aastal. Lisaks jälgisid töökuulutusi või olid tööpakkumistele avatud tervelt 72% töötajatest. Kõigest 18% ei otsinud üldse tööd ega olnud huvitatud ka pakkumistest.

Iga viies töötaja kavatseb lähiajal töökohta vahetada

„Lisaks tõi uuring välja, et ligi veerand (24%) töötajatest oli viimase kuue kuu jooksul mõelnud sageli või väga sageli töökoha vahetamise peale ja rohkem kui iga viies (21%) kavatseb lähiajal töökohta vahetada,“ kommenteeris uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Uuringu tulemused näitavad, et suur osa töötajaskonnast hoiab aktiivselt vabadel ametikohtadel silma peal ja on sobiva tööpakkumise korral valmis töökohta vahetama. Eesti suurimas tööportaalis CVKeskus.ee on tänavu tööpakkumistele kandideeritud juba üle 1 000 000 korra,“ lisas Henry Auväärt.

Tööle kandideerimise kutseid olid viimase poolaasta jooksul saanud pea pooled (45%) töötajad.

Sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur (www.palgainfo.ee) ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee (www.cvkeskus.ee) viivad kord aastas läbi ühist tööturu- ja palgauuringut. Oktoobris korraldatud tööandjate küsitlusele vastas 562 organisatsiooni esindajat ning novembris korraldatud küsitluses osales üle 9562 töötaja ja tööotsija.