2023-08-23 14:48:55

Oktoobrikuus kasvasid palgapakkumised 10%

20.11.2020

Oktoobrikuus kasvasid palgapakkumised 10%

Võrreldes 2019. aasta sama ajaga, pakkusid tööandjad kolmandas kvartalis töökuulutustel 8% kõrgemat palka, näitab tööportaali CVKeskus.ee statistika. Oktoobrikuus palgapakkumiste kasv pisut kiirenes, kerkides 10%-le.
Töökuulutustel pakutav keskmine brutopalga vahemik oli kolmandas kvartalis alates 1142 eurot (aastane kasv +8%) kuni 1533 eurot (aastane kasv +7%). 2019. aasta samal perioodil jäi keskmine palgapakkumiste vahemik 1059 eurost kuni 1431 euroni.

Vaatamata palgapakkumiste kasvule, on pakutava töötasu kasv olnud viimastel kuudel siiski aeglasem kui tervisekriisile eelnevatel kuudel, mil palgapakkumised kerkisid enam kui 10%.

Palgapakkumiste kasvu vedasid nii läbi tervisekriisi kui ka kolmandas kvartalis suuresti tööpakkumised, kus otsiti oma meeskondadesse keskastme- ja valdkonnajuhte ning tipp- või keskastmespetsialiste.

Kõige enam kasvasidki kolmandas kvartalis keskastme- (+8%) ja tippspetsialistidele ning keskastmejuhtidele (+7%) mõeldud palgapakkumised. Peaaegu samale tasemele jäid aga palgapakkumised abi- , oskus- ja kutsetöötajatele (+2%).

Juhtide ja spetsialistide tööpakkumised pidasid ka üldiselt tervisekriisile paremini vastu ja pakutavate ametikohtade arv antud ametirühmades ei vähenenud samas mahus kui teistes ametirühmades. Ka hiljuti korraldatud küsitlus Eesti parimate tööandjate seas näitas, et konkurents oma valdkonna spetsialistide leidmiseks ei ole kuhugi kadunud.

Kus kasvasid palgapakkumised kõige rohkem?

Asukohtade lõikes kerkisid palgapakkumised enim Tallinnas, kus töökuulutustel pakutav keskmine brutopalga vahemik oli alates 1182 eurot (aastane kasv +11%) kuni 1656 eurot (aastane kasv +15%).

Lõuna-Eestis (sh Tartus) oli keskmine palgapakkumiste vahemik alates 1024 eurot (aastane kasv +8%) kuni 1348 eurot (aastane kasv +9%). Ida- ja Lääne-Eesti maakondades jäi palgapakkumiste kasv alla 2%.

Heida pilk ka hetkel aktiivsetele värbamisprojektidele, kus pakutav palganumber on avalikult tööpakkumisel välja toodud.

Tööpakkumised, kus pakutakse palka:

Vähemalt 1000 eurot »

Vähemalt 1500 eurot »

Vähemalt 2000 eurot »

Palgavõrdluse statistika pärineb 6946-lt avaliku palgaga tööpakkumiselt, mis avaldati juulist oktoobrikuuni 2020. ja 2019. aastal Eesti suurimas tööportaalis CVKeskus.ee.

Loe ka: 46% tööandjatest plaanib veel tänavu lisajõudu värvata