2023-08-23 14:48:55

Millistes valdkondades võib 2012 aastal ees oodata palgatõus?

16.06.2016

Tööandjad kurdavad, et Eestis on kvalifitseeritud tööjõudu raske leida ja tihti on sobilike töötajate puudumine ka peamiseks piiranguks tootmismahtude kasvatamisel. Samal ajal töötab erinevatel andmetel ainuüksi Soomes kuni 50000 eestimaalast. Enamik välismaal töötajatest elaks ja töötaks hea meelega Eestis, kui siin pakutav palk suudaks konkureerida lähiriikide palkadega.

Viimasel ajal on märgatavalt suurenenud eestimaalaste teadlikkus välismaal töötamise võimalustest, ning suur osa inimestest otsibki tööd just välismaalt ja teeb ettevalmistusi välismaale kolimiseks.

Ülemaailmse tööportaalide võrgustiku The Network (www.the-network.com) ja uuringufirma Intelligence Group www.intelligence-group.nl/en poolt läbi viidud ülemaailmne tööturu liikuvuse uuring näitas, et 58% eestlastest on nõus välismaale tööle minema. Ülekaalukalt esimeseks välismaale lahkumise põhjuseks on soov saada suuremat palka.

Eesti ettevõtjad on keerulises olukorras – kui palkasid ei tõsta, saab see varem või hiljem piiranguks ärimahtude kasvatamisel. Paljudes ettevõtlusvaldkondades ei räägita enam sellest, kuidas leida juurde sobiliku kvalifikatsiooniga inimesi, vaid sellest, kuidas olemasolevat personali Eestis kinni hoida.

Allpool on toodud kokkuvõtlik ülevaade tööturu-uuringust palkade tõstmisest valdkonniti.

Novembris läbi viidud Eesti Tööturu-uuringus osales 1076 Eesti ettevõtet. Vastajad on läbilõige kõigist Eesti ettevõtetest nii ettevõtte suuruse osas kui ka tegevusvaldkonniti ja piirkonniti. Vastajatest 58% olid ettevõtete juhid või omanikud, 20% personalijuhid või personalispetsialistid.