2023-08-23 14:48:55

Ettevõtete palgapakkumised on aastaga kasvanud 24%

16.06.2016

CV Keskuse palgauuringust selgus, et tööandjad pakuvad 24,4% kõrgemat palka kui eelmisel aastal.

Statistikaamet avaldas teise kvartali palgastatistika, mille järgi palgad on Eestis aastaga kasvanud 8,5%. Keskmine brutokuupalk oli 2013. aasta II kvartalis 976 eurot, olles veidi kiirema keskmise kuupalga aastakasvuga kui I kvartalis. CV Keskuse palgastatistikast selgub, et tänavu II kvartalis tööpakkumistesse sisestatud keskmine palgapakkumine oli 963 eurot, mis on koguni 24,4% suurem kui möödunud aasta II kvartalis ning 13,4% suurem võrreldes 2013.a I kvartaliga.

Võrreldes eelmise aasta II kvartaliga on töötajate palgaootused suurenenud 7,2%, samas kui keskmine brutopalk on suurenenud 8,5%. Palgaootuste ja palgapakkumiste erinevus on vähenenud möödunud aasta 27%-lt 9,6 %-ni.

“Üha rohkem ettevõtteid on sunnitud tööjõupuuduse tõttu palkasid tõstma, kuna vastasel korral ei ole võimalik enam olemasolevaid töötajaid kinni hoida, rääkimata uute töötajate värbamisest. Nii tänavu 2.kvartalis oluliselt kasvanud keskmine brutopalk kui ka ligi 3 korda kiirema tempoga suurenenud palgapakkumiste keskmine näitavad selgelt, et käimas on tõsine palgaralli”, kommenteeris palgauuringu tulemusi CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil.

“Kuigi pakutav keskmine palk vastab juba peaaegu reaalsele brutopalgale, ei ole see paljudel juhtudel siiski piisav, et leida omale vajalikku tööjõudu. Viimase poole aasta jooksul ongi märgata, et töötajate leidmiseks ja ettevõtte atraktiivsuse suurendamiseks panustatakse oluliselt rohkem kui varasemalt. Potentsiaalsetest töötajatest on saanud oluline sihtgrupp ettevõtete turundusplaanides. Mitmed uuringudki on näidanud, et iga tööandja kuvandi loomisse ehk nn “employer brandi” investeeritud euro teenitakse mitmekordselt tagasi selle tõttu vähenenud palgakulu arvelt”, kommenteeris CV Keskuse tööportaali tegevjuht Paavo Heil.

CV Keskus kogub palgastatistikat pidevalt nii tööpakkumistesse sisestatud palgapakkumistest, kui CV-desse sisestatud palgasoovidest. Kokku on CV Keskuse palgastatistika aluseks olevas andmebaasis sisestatud üle 60 000 palga. Käesoleva aasta teise kvartali andmed põhinevad 1546 tööandja palgapakkumistel ning ligi 3000 tööotsija palgasoovidel.