2023-08-23 14:48:55

Ees ootab palgatõus

16.06.2016

CV Keskus viis novembris läbi iga-aastase Eesti tööturu-uuringu, et taaskord välja selgitada Eesti ettevõtete ootused tööturu lähituleviku osas. Uuringus osales üle 1100 tööpakkuja ning selgus, et 38% ettevõtetest kavatseb lähikuudel palkasid tõsta.

Eesti kesiste palkade üle on viimasel aastal meedias korduvalt arutletud. Meie inimeste rahulolematust oma palkade üle näitavad ka käesoleva aasta jooksul läbi viidud CV Keskuse uuringud. Neist on selgunud, et 40%-l inimestel puudub igasugune motivatsioon oma tööd jätkata, 75% oleksid nõus töötama välisriigis ning 86% inimestest käivad haigena tööl, et palgas mitte kaotada.

„See statistika näitab, et heade töötajate hoidmise nimel tuleb Eesti ettevõtjatel rohkem pingutada. Vastasel juhul meelitavad naaberriikide tööpakkujad kvalifitseeritud tööjõu suurema palganumbriga endale ning seeläbi kannatab Eesti ettevõtete konkurentsivõime. Surve palkade tõstmisele on märgatav ning seepärast võib järgmise aasta üheks märksõnaks pidada kvalifitseeritud töötajate hoidmist,“ kommenteeris uuringu tulemusi CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil.

CV Keskuse tööturu-uuringust selgus, et 38% ettevõtetest kavatseb järgmise kuue kuu jooksul palkasid tõsta. Suurima tõenäosusega on palgatõusu oodata toitlustuse, Infotehnoloogia/e-kaubanduse, tervishoiu ning sotsiaaltöö valdkondades. Palkade tõstmise nendes sektorites tõi välja rohkem kui 45% vastanutest. Infotehnoloogia/e-kaubanduse valdkonna palgatõusu suuruseks plaaneeritakse 10-20%, toitlustuse, tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonnas kuni 10%.

Võrreldes 2012. aastaga on planeeritav palgatõus suurenenud 12%. Palgatõus on aktuaalsem suuremates ettevõtetes ning tulenevad peamiselt ettevõtte headest majandustulemustest. Palkade langetamist planeeritakse aga enim elektroonika ja telekommunikatsiooni valdkonnas ning palgalanguseks ennustatakse alla 10%. Palkasid kavatseb langetada kokku vaid 1% vastanutest. Aasta varem kavatses palkasid langetada 3% vastanutest.

Allpool on toodud kokkuvõtlik ülevaade tööturu-uuringust palkade tõstmisest valdkonniti.

Novembris läbi viidud Eesti Tööturu-uuringus osales 1103 inimest. Vastajad on läbilõige Eesti ettevõtetest, nii ettevõtte suuruse poolest kui ka tegevusvaldkonniti ning piirkonniti. 60% vastanutest olid ettevõtte omanikud või tippjuhid, 15% personalijuhid või – spetsialistid.