2023-08-23 14:48:55

Kuidas reageerida eitavale tagasisidele?

10.04.2019

Kuidas reageerida eitavale tagasisidele?

Leidsid endale sobiva töökuulutuse, uuendasid oma CV-d ning rõhutasid just sellele ametikohale olulisi oskusi ja kogemusi? Käisid ühel, kahel või rohkemal intervjuul, tegid kodutöö(d) ja tundus, et sobisite potentsiaalse tulevase tööandjaga suurepäraselt, ent lõpuks said kahjuks siiski eitava vastuse?

Kui tunned, et tahaksid saada enda jaoks rohkem infot, mida saaksid ehk järgmisel korral paremini teha, siis käitu järgnevalt:
1. Võta otsuse tegijaga ühendust
Selleks, et saada enda jaoks väärtuslikku infot, on vaja otsuse tegijaga ühendust võtta. Kui võimalik, siis selle asemel, et saata pöördumine ettevõtte üldmeilile, edasta e-kiri või helista kontaktile, kellega Sa viimases vestlusvoorus suhtlesid. Kui tagasisidekiri tuli Sulle konkreetselt inimeselt, mitte anonüümselt süsteemi kaudu, siis vastagi kohe sellele teatele, et lisainfot uurida.
2. Väljenda end positiivselt
Vaatamata kõigile emotsioonidele ja suuremal või väiksemal määral pettumusele, pöördu värbajate ja personalispetsialistide poole viisakalt. Oluline on meeles pidada, et vaatamata heale kandideerimiskogemusele ja edukatele vestlusvoorudele on tõenäoliselt kandidaate veelgi ning üldiselt valitakse töökohale vaid üks töövõtja.
Tasuks pöörata rõhku positiivsele lähenemisviisile ja avaldada omalt poolt tänu näiteks põneva kandideerimisprotsessi või sisukate vestluste eest.
3. Ära mine liiale
Kui oled otsustanud kirja teel tagasisidet küsida, siis ole konkreetne ja esita oma küsimus lühidalt. Personaliotsingutega tegelevad töötajad on sageli ülekoormatud ja väga hõivatud, seega ole oma kirjas konkreetne, positiivne ja võta oma soov mõne üksiku lausega kokku. Nii on võimalus, et nad leiavad aega Sulle õige pea vastamiseks, märksa suurem!
Kui plaanid helistada ja tagasisidet küsida, kehtib sama põhimõte – ole oma soovis konkreetne ja loobu pikkadest etteheidetest või heietustest, kus leiad, et siiski oleks pidanud Sina selle töö saama.
4. Jää avatuks järgmistele pakkumistele
Mida suurem on ettevõte, kuhu Sa kandideerisid, seda tõenäolisem on, et võiksid sinna tulevikus tööle saada (eriti, kui jäid tõesti viimaste kandidaatide sekka). Samuti võib juhtuda, et väljavalitud kandidaat ei saa oma ülesannetega siiski hakkama. Kui oled oma kirja lisanud lause, et oled meeleldi ka tulevikus avatud läbirääkimistele, võib just see jääda personalispetsialistile meelde ja kes teab, ehk tuleb peagi kõne, et taaskord Sinuga huvipakkuvat ametikohta või hoopis mõnd sarnast pakkumist arutada.