2023-08-23 14:48:55

Kuidas ennast müüa?

16.06.2016

Postimees

Kuidas oma eeliseid välja mängida olukorras, kus pidevalt kasvab peale noori ja parema haridusega tegijaid. Kui sagedasti peaks plaanima muutusi oma karjääris, keda tööjõuturg ootab, kuidas teha pakkumine, millest on võimatu keelduda?

Tööjõuturul on kaks osapoolt - töövõtja ja tööandja. Nagu iga turu puhul, käib müük põhimõttel, et tuleb leida õige klient ja küsida õige hind. Meil pole müügiga raskusi, kui hindame end madalamale kui turg, samas kujuneb hind peamiselt läbirääkimiste tulemusena.

Nii et näidake oma väärtusi, oma atraktiivsust. Ka kliendi leidmine käib nagu müügis ikka - selgitage välja turu vajadused, looge kontaktid ja pakkuge välja oma lahendused.

 

Levitage enda kohta infot. Seda saab teha otse või personalifirma kaudu. Ka personalifirma teste tuleks täita näidates, kuidas oleksite paremini rakendatud. Avarad võimalused avab internet.

Turg ootab inimest, kellel on kogemused, haritus, haridus, välimus, enesejuhtimise oskused ja sotsiaalsed oskused.

Motivatsioon on tööandjate arvates enamasti midagi sellist, mis astub koos töötajaga uksest sisse.

Iga päev peab end uuesti müüma. Aeg muutuste plaanimiseks on õige just siis, kui ollakse eelmise lahenduse tõusuteel. Kui karjääritsükkel (mis sarnaneb toote elutsükliga) hakkab langusesse pöörduma, on juba hilja plaanida, siis tuleb tegelikkuses juba midagi muuta.

Töövõtja peab näitama oma väärtusi/tulemusi tööandjale iga päev. Või näitama, et on tegevuses, st töös, mis ei ole tulemusele orienteeritud.

«Maffiapakkumise» ehk niisuguse pakkumise koostamiseks, millest ei saa keelduda, tuleb sõnastada sihikul oleva ettevõtte vajadused ja tema probleemid.

Sõnastage need oma vajaduste järgi. Kirjeldage nägemust tulevikust põhimõttel «Tulen ja lahendan teie probleemid. Looge mulle see ametikoht, mina aitan oma tööga teil raha teenida. Teie makske mulle palka, mina teen ära ülejäänu».

Kui teil ei õnnestu oma «maffiapakkumist» maha müüa, on üks võimalus realiseerida see ise, oma firma kaudu. Nii on turule tekkinud sellised hiiglased nagu Dell ja Virgin.

Pakkumine saatke otsustajale

Suurtes korporatsioonides (Shell) on süsteem, kuidas saada «maffiapakkumisi» ja premeerida inimesi, kes neid teevad, mitte lasta neid firmast ära.

Kellele saata kiri oma pakkumise kohta? Oluline on adresseerida see otsustajale ja mitte lasta sattuda seda inimese kätte, kelle enda koht on ohus.

Kõige rohkem otsivad firmad keskastme juhte, kellel oleks projekti juhtimise kogemused ja inimestega suhtlemise oskus.

 

Artikkel on koostatud Fontes Konsultatsioonide konsultandi Mart Kirsipuu loengu põhjal.

Ene Seidla, Eesti Noorte Kommertskoja asepresident