2023-08-23 14:48:55

Miks on kandidaatidele tagasiside andmine oluline

16.06.2016

Kas Te jätaksite pooleli koostööläbirääkimised? Loomulikult mitte. Aga miks ei peaks suhtuma värbamisprotsessi nagu igasse teise ettevõtmisesse, millel on algus ja lõpp. Kui Te olete võtnud ette värbamisprotsessi - olete otsinud välja sobivad kanalid, kust oma töötaja otsinguid alustada, olete lisanud tööpakkumise, välja valinud sobilikud kandidaadid, viinud läbi intervjuud, siis ärge jätke oma alustatut pooleli – andke tagasiside mittevalituks osutunud kandidaatidele. Tagasiside andmise puhul ei saa varjuda vabanduste taha, et mul ei olnud aega, meil ei ole värbamisspetsialisti, kes kogu selle protsessiga tegeleks vms. Teate saatmine on kiirem kui CV-de vaatamine ja hindamine, võttes aega kõigest mõned minutid.

Tõsi, uue töötaja leidmine ja kogu värbamisprotssess on pikk, keeruline ning aeganõudev tegevus ja seda tuleb jõuda teha veel kõikide muude firma tegevuste ning toimingute kõrvalt. Aga olgem ausad, ilma töötajateta poleks ka äritegevust. Vaid 20% firmadest annavad alati mittevalituks osutunud kandidaatidele tagasisidet. Need ettevõtted on eeskujuks teistele, luues oma ettevõttele hea kuvandi ja mis kõige tähtsam, on tööotsijate poolt hinnatud ettevõtted, kuhu soovitatakse kandideerida ka oma sõpradel/tuttavatel. Seega peaksid ka kõik teised ettevõtted oma potentsiaalsete uute töötajate vastu natukene rohkem austust välja näitama. Mõelge, esmapilgul mitte nii olulisena näiv tagasiside andmata jätmine võib kaudselt mõjutada Teie ettevõtte mainet ja uute töötajate värbamist tulevikus. Meie tööturg on väike ja halb sõna kipub kiiresti levima. Need ettevõtted, kes annavad tagasisidet, on igati kiidetud tööotsijate poolt.

Inimene, kes on aktiivselt tööd otsimas, kandideerib päevas mitmetele tööpakkumistele. Mõelge, kui palju oma väärtuslikku aega kulutab tööotsija sobilike tööpakkumiste otsimisele, CV-de ja kaaskirjade koostamisele, kandideerimistele ja üldse selle peale, et tööintervjuule pääseda ning näidata üles oma huvi pakutava ametikoha suhtes. Ja kui mitte keegi ei anna veel tagasisidet, siis kuidas peaks tööotsija teadma, mida edasi teha. Kas oodata vastust või kandideerida edasi. Lootus ja ootus, et just tema saab tööle, on suur. Aga kui kaua jaksab tööotsija oodata? Tagasiside andmine kiirendaks oluliselt tööotsinguid ja tööotsija ei peaks lõputult teadmatuses elama.

Võtkem eeskuju teistest riikidest, kus on tavaks anda mittevalituks osutunud kandidaatidele hoopis põhjalik tagasiside. Äraütlemiskirjas tuuakse välja kandidaadi tugevused, oskused, samas tuuakse välja ka vajakajäämised ja mittesobivuse põhjus antud ametikohale. Põhjalik tagasiside aitab kandidaadil paremini mõista, kuidas tööandja teda värbamisprotsessis näeb ja mida tööotsija peaks enda juures muutma või milliseid oskusi lihvima, et olla järgmisel tööintervjuul edukam. Selline informatiivne tagasiside on hariv ja kasulik mõlemale tööturu osapoolele. Tööintervjuule tullakse siis paremini ettevalmistatult ja ei tehta enam nii palju tüüpvigu, mida värbamisspetsialistid igapäevaselt oma töös näevad.

Miks on tagasiside andmine oluline?

• Tagasiside andmine võimaldab tänada kandidaati, et ta on leidnud aega ja kulutanud oma energiat kandideerimaks Teie ettevõtte poolt pakutavale ametikohale.
• Tagasiside andmine mõjutab Teie ettevõtte mainet ja näitab Teie suhtumist just potentsiaalsetesse töötajatesse.
• Tagasiside saatmise võimalus on tööandjatele võimalikult lihtsaks ja käepäraseks tehtud. Seega saadke vähemalt standartne tagasiside mittevalituks osutunud kandidaatidele.
• Tagasiside saatmine säästab oluliselt Teie aega lõppkokkuvõttes, kuna Te ei pea tegelema eraldi kandidaatidega, kes võtavad ise ühendust, et teada saada oma kandidatuuri kohta.
• Teie kätes on kandidaadi edasine tegutsemisplaan. Samal ajal kui Teie koolitate välja juba uut töötajat, on kümned ja kümned kandidaadid täielikus teadmatuses, ent neil on siiski lootus, et neil on veel võimalus antud töökoht saada. Seega on need kandidaadid valiku ees, kas jätkata tööotsinguid ja edasi kandideerida või oodata seda ainsat tagasisidet.
• Tagasiside mitteandmine võib mõjutada Teie ettevõtte edasisi värbamisprotsesse ja töötajate otsinguid. Selleks, et saada ka tulevikus otsingutes palju häid kandidaate, kohelge neid hästi juba täna.
• Tagasiside andmisega on Teil võimalus tõsta tööotsijate intervjuudel käitumise teadlikkust, ettevalmistust ja vähendada tüüpvigu, mida praegused kandidaadid aegajalt teevad.