2023-08-23 14:48:55

Kuidas muuta oma ettevõte tööotsijate silmis atraktiivsemaks, kui Sa ei ole Google?

16.06.2016

Enam kui kolmandik hooajalistest tööpakkumistest on avaliku palganumbriga

On selge, et lähiaastatel saab tööturul määravaks tööandjate oskus häid töötajaid motiveerituna ning lojaalsetena hoida. Veelgi enam saab võtmeküsimuseks, kuidas talendikaid tööotsijaid tihedas konkurentsis ligi tõmmata. Google’t on tööturul ainult üks ning enamik tööandjatest ei saa pool oma kontorist mängutoaks pöörata või igapäevaselt Snickerseid jagada. Kes siis tööd tegema hakkab, kui tootmistöölised poole päevast šokolaadi söövad ning Wii’d mängivad?

Vajalikud töökäed tuleb tööturult siiski üles leida ning väheneva tööjõuga riigis peab paratamatult iga ettevõtja varem või hiljem tööandja brändinguga kokku puutuma. Kuidas siis reaalselt, kaks jalga maapeal, muuta oma ettevõte tööotsijate silmis atraktiivsemaks?


Tööandjatel, kes tegutsevad juba loomult atraktiivsetes sektorites, on lugu lihtne. Juba valdkond ise tõmbab ligi spetsialiste ning tuleb hoida pea külmana, olla kursis valdkonnas toimuvaga ning mõista oma konkurentide tugevusi ja nõrkusi.
Või siiski? Ükski ettevõte ei ole kaitstud oma maine kahjustamise eest ning kui võtta valdkonna atraktiivset eripära iseenesest mõistetavana, kaotad peagi eelised tööturul neile, kes tööotsijate eest on rohkem valmis võitlema.

Meil on konkurentsivõimeline töötasu!
Uued põlvkonnad on tööturule toonud uued tuuled – esmased vajadused peavad rahuldatud olema, kuid tööotsijad peavad neid pigem elementaarseks. Konkurentsivõimelise palgatasemeta satub tööandja kiirelt foorumites, kommentaarides ning jututeemades kurjamiks, kes lihtsalt kiusu pärast ei maksa soovitud tasu. Kunagi varem ei ole niivõrd lihtne olnud oma arvamust avaldada ning seepärast on märksa lihtsam ka haavata tööandja mainet. Kes tööandja kuvandi küsimusega ettenägevalt ei tegele, peab hiljem kulutama ressursse kuvandi parandamisele, mis on juba märksa keerulisem ja kulukam.

 

"Kunagi varem ei ole niivõrd lihtne olnud haavata tööandja mainet."


Mis tegelikult korda läheb?
Tööotsijate jaoks on ettevõtte väärtused ning ülemuste juhtimisoskused kerkinud väga tähtsale kohale. Oodatakse, et juht mõistab, kuulab ja arvestab oma alluvate arvamusega. Me ei taha töötada ettevõttes, kus valitseb direktori mentaliteet vaid, kus on ühtne meeskonnavaim, kus juht seisab julgelt oma alluvate õiguste eest. Juhi kabineti uks ei pea mitte olema avatum, vaid uks, mis eraldab alluvaid ning ülemusi, on juba ajalugu. Oodatakse tunnustamist ja inspireerimist. Tõepoolest suudab väärtustatud töötaja olla oma igapäevatöös märksa efektiivsem, kuna ta teab, et tema töö läheb ka tegelikult korda.
Enam ei taheta olla üks pisike mutter masinavärgis, vaid olenemata töö vastutusalast, oma ala- ning igapäevatöö spetsialist.

Heidame võlukunsti kõrvale!
Eristumine on loomulikult väga tähtis ning iga tööandja peab lähtuma oma sihtrühmast, kuid Eesti ihaldusväärseimate ettevõtete uuringu tulemusel selgus lihtne tõde. Miks soovivad Eesti tööotsijad just nende tööandjate heaks töötada?


1. Karjäärivõimalused ning väljakutsed igapäevatöös
2. Rahvusvahelised arenguvõimalused
3. Innovaatilisus ning võimalus oma ideed teostada
4. Tunnustamine ning ühtne meeskonnavaim
5. Töötasu

Tööandja kuvandi eest võideldes peab meeles pidama, et boonused, lisahüved, põnev töökeskkond on kindlasti lisandväärtused, kuid neid on konkurentidel võimalik ületada. Ühtset missioonitunnetust ning väärtuseid on aga juba märksa keerulisem lõhkuda. Kui tööandja suudab oma töötajates tekitada väärtustatud ja kindlustunde, tunnustada osavaid hea töö eest ning anda tagasisidet nõrkustest, et üheskoos edasi liikuda, on ta jõudnud tööandja brändingu järgmisele tasemele ning haaranud tugeva konkurentsieelise oma valdkonnas.


Vaata ka: Mida tööotsijad Eesti ihaldusväärseimate tööandjate juures enim hindavad?